ေက်ာရိုးက သင့္ခႏၶာကိုယ္အတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ အစိတ္အပိုင္းပါဘဲ။ ဒါေၾကာင့္ ဘယ္အသက္အရြယ္ဘဲျဖစ္ျဖစ္ ေက်ာရိုးတို႔၊ ခါးရိုးတို႔ကို ဂရုစိုက္သင့္ပါတယ္။

သြားတိုက္တဲ့အခါ

15248460-32481410-354473-0-1500300669-1500300672-650-1-1500300672-650-04f9ebaa03-1501220409
မတ္တပ္ရပ္တာက လမ္းေလွ်ာက္တဲ့အခ်ိန္ထက္ ေက်ာရိုးေပၚမွာ သက္ေရာက္တဲ့ အားပိုျပင္းထန္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သြားတိုက္တဲ့အခ်ိန္မွာ နံရံကို လက္နဲ႔ ေထာက္ထားတာျဖစ္ျဖစ္ ေဘစင္ကို လက္နဲ႔ကိုင္ထားတာျဖစ္ျဖစ္ လုပ္ေဆာင္သင့္ပါတယ္။

ပန္းကန္ေဆး

15248510-32482110-354473-2-0-1500301501-1500301505-650-1-1500301505-650-04f9ebaa03-1501220409
ပန္းကန္ေဆးရင္ ဒီအတိုင္း မတ္တပ္ရပ္ၿပီး လက္ႏွစ္ဖက္ကို ဆန္႔ထုတ္ကာ ေဆးေလ့ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း အခ်ိန္ၾကာတဲ့အခါမွာ ေနာက္ေၾကာမွာ ေအာင့္တာေတြ ခံစားရတာပါ။
ေခြးေခ်တစ္လံုးကို ယူၿပီး ေျခေထာက္တစ္ဖက္ကို ေခြးေျခေပၚမွာတင္ၿပီး ေဆးရင္ ေက်ာရိုးေပၚ ဖိအားသက္ေရာက္မႈကို ေလွ်ာ့ေပးပါတယ္။

အိတ္ေတြသယ္လာရင္

15248610-32486860-354473-4-0-1500302416-1500302420-650-1-1500302420-650-04f9ebaa03-1501220409
ေစ်း၀ယ္ စင္တာက အျပန္ အိတ္ေတြသယ္လာရင္ လက္ႏွစ္ဖက္မွာ မွ်တေအာင္ဆြဲေပးပါ။ အိတ္အေလးေတြကို မတဲ့အခ်ိန္မွာ ခါးမေကြးဘဲ ဒူးေကြးၿပီးေတာ့မေပးပါ။ မဟုတ္ရင္ ခါးနာတာေတြ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။

ၾကမ္းတိုက္ရင္

15248660-32490260-354473-5-0-1500303448-1500303450-650-1-1500303450-650-04f9ebaa03-1501220409
ေန႔တိုင္းနီးပါးမဟုတ္ေပမယ့္ တစ္ပတ္ကို တစ္ခါေလာက္ေတာ့ အိမ္သန္႔ရွင္းေရး လုပ္ၾကပါတယ္။ အဲ့လို အိမ္သန္႔ရွင္းေရးလုပ္တဲ့အခါမွာ ၾကမ္းတိုက္ဒုတ္အရွည္ကိုသာ သံုးၿပီးတိုက္ေပးပါ။ ရိုးရိုးအ၀တ္ကို ေရစြတ္ၿပီး ခါးကုန္းၿပီးတိုက္ရင္ ခါးရိုးနဲ႔ ေက်ာရိုးကို ထိခိုက္ႏိုင္ပါတယ္။

ဖိနပ္စီးရင္

15248710-32490460-354473-6-0-1500303896-1500303898-650-1-1500303898-650-04f9ebaa03-1501220409
ဖိနပ္စီးရင္ ခါးကုန္းၿပီး စီးလိုက္တာမ်ားပါတယ္။ ဒါေတြက အခန္႔မသင့္ရင္ ေက်ာရိုးကိုထိခိုက္ေစၿပီး ေက်ာရိုးကိုလည္း ျပားေစပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ ထိုင္ခံုတစ္ခုေပၚမွာထိုင္ၿပီး ေျခေထာက္ကို ထိုင္ခံုေပၚမွာတင္ၿပီး ေသခ်ာ ဖိနပ္စီးသင့္ပါတယ္။