ေသြးက်တယ္ဆိုတာက နဂိုရွိေနရမယ့္ ေသြးေပါင္ခ်ိန္ထက္ က်ဆင္းတာကို ေသြးက်ေရာဂါလို႔ ေျပာပါတယ္။

ေသြးက်လာရင္ မူးေ၀ေ၀ျဖစ္မယ္၊ ေခါင္းကို ခ်ာလည္လည္ေအာင္ မူးမယ္၊ ေခါင္းကိုက္၊ အားနည္းတာနဲ႔ ရုတ္တရပ္ မူးလဲတာေတြျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။

အေပၚေသြး ၁၀၀ ထက္၊ ေအာက္ေသြး ၆၀ ထက္နည္းရင္ ေသြးက်ေနတာျဖစ္ပါတယ္။

တခါတရံ ခဏတျဖဳတ္ ေသြးက်တာေတြျဖစ္ႏိုင္ေပမယ့္ အၿမဲျဖစ္ေနရင္ေတာ့ သတိထားသင့္ပါတယ္။

ေသြးက်တာကို ထိန္းညွိေပးႏိုင္တဲ့ အစားအစာမ်ားကို ေ၀မွ်ခ်င္ပါတယ္။

အမည္းေရာင္ ေခ်ာကလပ္

chocolate-500x331

ေသြးက်တတ္တဲ့သူတိုင္းက အမည္းေရာင္ ေခ်ာကလပ္ေလး ပံုမွန္စားေပးသင့္ပါတယ္။ အမည္းေရာင္ ေခ်ာကလပ္က ေသြးလႊတ္ေၾကာထဲမွာ ေသြးေတြ အလ်င္အျမန္ စီးဆင္းေစၿပီး ေသြးေပါင္ခ်ိန္ကို ပံုမွန္ျပန္ေရာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးပါတယ္။

သူ႔မွာ Fatty အက္ဆစ္ေတြနဲ႔ Antioxidants ေတြ အမ်ားႀကီးပါ၀င္တာေၾကာင့္ ေသြးအားက်တာကို ကာကြယ္ေပးပါတယ္။

အုန္းေရ

coconut-water-in-coconut-straw

အုန္းေရမွာ Electrolytes နဲ႔ Antioxidants ေတြပါ၀င္တာေၾကာင့္ ေသြးေပါင္က်ေနသူေတြအတြက္ အထူးသင့္ေတာ္ပါတယ္။

ခ်ိစ္ (Cheese)

cheese-1

ခ်ိစ္ (Cheese) မွာ ဆုိဒီယမ္ ဓာတ္ေတြ အမ်ားႀကီးပါ၀င္ၿပီး ေသြးေပါင္က်တာကို ထိန္းညွိၿပီး ေသြးျပန္တက္ေအာင္ကူညီေပးႏုိင္ပါတယ္။

ခ်ိစ္ (Cheese) အနည္းငယ္ကို စားေပးရင္ ေသြးလႊတ္ေၾကာမွာ ေသြးေတြ ျမန္ျမန္စီးဆင္းႏိုင္ေအာင္ ကူညီေပးတာေၾကာင့္ ေသြးေပါင္က်ေနသူေတြအတြက္ ေကာင္းပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ခ်ီစ္ (Cheese) ကို ၁ ခ်ပ္၊ ၂ ခ်ပ္ေလာက္ဘဲ စားသံုးသင့္ၿပီး အမ်ားႀကီးစားရင္ေတာ့ ေသြးေပါင္ခ်ိန္ေတြ အမ်ားႀကီး တက္သြားႏိုင္ပါတယ္။