သၾကားဓာတ္က ခႏၶာကိုယ္မွာ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သၾကားကို စြဲလမ္းေနၿပီး အလြန္အကၽြံစားသံုးမိရင္ ခႏၶာကိုယ္အတြက္ မေကာင္းပါဘူး။ သၾကားက ေသြးအတြင္း သၾကားဓာတ္ကို တက္ေစၿပီး ကိုယ္အေလးခ်ိန္ကိုလည္း တက္ေစၿပီး တျခား က်န္းမာေရး ဆိုးက်ိဳးေတြလည္း ရွိပါတယ္။

တခ်ိဳ႕ ေဆးဖက္ဝင္ အစားအစာေတြက သၾကားစားခ်င္စိတ္ကို ေပ်ာက္ကင္းေစပါတယ္။

သစ္ၾကမ္းပိုးေခါက္

သၾကားစားခ်င္စိတ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ခ်င္ရင္ သစ္ၾကမ္းပိုးေခါက္ ေရေႏြးၾကမ္းကို ေသာက္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ သစ္ၾကမ္းပိုးေခါက္က ေသြးအတြင္းသၾကားဓာတ္ကို ထိန္းညွိေပးၿပီး သၾကားစားခ်င္စိတ္ေတြကို သဘာဝနည္းအတိုင္းေလ်ာ့နည္းေအာင္ကူညီေပးပါတယ္။

ရွားေစာင္းလက္ပတ္

ရွားေစာင္းလက္ပတ္မွာ Polysaccharides ေတြပါဝင္တာေၾကာင့္ ေသြးအတြင္းသၾကားဓာတ္ကို ထိန္းညွိေပးၿပီး သၾကားစားခ်င္စိတ္ကို ေလ်ာ့နည္းေစပါတယ္။ ဆီးခ်ိဳသမားေတြအတြက္ဆိုရင္ ရွားေစာင္းလက္ပတ္က အင္ဆူလင္ကို ျမွင့္တင္ေပးပါတယ္။ သၾကားစားခ်င္တဲ့ဓာတ္ကို ေလ်ာ့နည္းေစခ်င္ရင္ ရွားေစာင္းလက္ပတ္ေဖ်ာ္ရည္ေသာက္ပါ။

ကံုကုမံ (Saffron)

ကံုကုမံ (Saffron) က ဦးေႏွာက္ကေန သၾကားဓာတ္ကို စြဲလမ္းတာကို ထိ္န္းညွိေပးပါတယ္။ ခ်ိဳတဲ့ အစားအစာေတြစားခ်င္စိတ္ကို ေျပေပ်ာက္ေစပါတယ္။ ေလ့လာခ်က္အရ ကံုကုမံ (Saffron) စားသံုးရင္ သၾကားစားခ်င္တဲ့စိတ္ ၅၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလ်ာ့က်သြားတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။