ဆာေလာင္ေနတဲ့ ကမာၻႀကီး (Hungry Planet) ဆိုတဲ့ စာအုပ္မွာ ဓာတ္ပံုဆရာ Peter Menzel နဲ႔ Faith D’Aluisio တုိ႔က ကမာၻအႏွံ႔မွာေနထိုင္တဲ့ မိသားစုေတြတစ္ပတ္အတြင္း ဘာေတြစားၾကသလဲ၊ တစ္ပတ္အစားအစာအတြက္ ပိုက္ဆံ ဘယ္ေလာက္သံုးလဲဆိုတာကို ဓာတ္ပံုရိုက္ေဖာ္ျပခဲ့ၾကပါတယ္။

ဓာတ္ပံုဆရာ ၂ ေယာက္က ႏိုင္ငံေပါင္း ၂၄ ႏိုင္ငံ၊ မိသားစုေပါင္း ၃၀ ေလာက္နဲ႔ေတြ႔ဆံု မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ဘူတန္ကေန ေဘာ္စနီးယားကေန မက္ဆီကို စသည့္ တစ္ကမာၻလံုးအႏွံ႔ မိသားစုေတြ တစ္ပတ္အတြင္းဘာေတြ စားလဲဆိုတာ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ၾကတာပါ။

ဒီစာအုပ္က လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္ကထြက္ရွိခဲ့တဲ့ စာအုပ္ျဖစ္တာေၾကာင့္ ေဖာ္ျပထားတဲ့ ေစ်းႏႈန္းေတြကေတာ့ ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါတယ္။

ဂ်ပန္။ Kodaira ၿမိဳ႕မွာရွိတဲ့ Ukita မိသားစု။

တစ္ပတ္ကို စားေသာက္စရိတ္:         အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၁၇.၂၅ ေဒၚလာ ကုန္က်ပါတယ္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့ အစားအစာ:         Sashimi၊ အသီးအႏွံ၊ ကိတ္မုန္႔၊ အာလူးေၾကာ္။

အီတလီ။ Sicily ကၽြန္းမွာရွိတဲ့ Manzo မိသားစု။

တစ္ပတ္ကို စားေသာက္စရိတ္:         အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၆၀ ေဒၚလာ ကုန္က်ပါတယ္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့ အစားအစာ:         ငါး၊ Pasta၊ Hot Dogs၊ ငါးအသားေခ်ာင္း။

အာဖရိက အလယ္ပိုင္းမွာရွိတဲ့ Chadႏိုင္ငံ : Breidjing Camp မွာရွိတဲ့ Aboubakar မိသားစု။

တစ္ပတ္ကို စားေသာက္စရိတ္:         အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ေဒၚလာ

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့ အစားအစာ:         သိုးသားျပဳတ္ဟင္းခ်ိဳ

ကူ၀ိတ္။ ကူ၀ိတ္ၿမိဳ႕ရွိ Al-Huggan မိသားစု

တစ္ပတ္ကို စားေသာက္စရိတ္:         အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၂၁.၄၅

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့ အစားအစာ:         ၾကက္သားဒန္ေပါက္

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု။ ေျမာက္ကယ္ရိုလိုင္းနားက Revis မိသားစု

တစ္ပတ္ကို စားေသာက္စရိတ္:         အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၄၁.၉၈

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့ အစားအစာ:         Spahetti၊ အာလူး၊ ၾကက္သား ႏွမ္းခ်က္။

မက္ဆီကို။ Cuernavaca က Casales မိသားစု

တစ္ပတ္ကို စားေသာက္စရိတ္:         အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၈၉

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့ အစားအစာ:         ပီဇာ၊ ဂဏန္း၊ Pasta နဲ႔ ၾကက္သား

တရုတ္။ ေဘဂ်င္းက Dong မိသားစု

တစ္ပတ္ကို စားေသာက္စရိတ္:         အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅၅.၀၆

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့ အစားအစာ:         ၀က္သားခ်ိဳခ်ဥ္ေၾကာ္

ပိုလန္။ Sobczynscy မိသားစု

တစ္ပတ္ကို စားေသာက္စရိတ္:         အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅၁.၂၇

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့ အစားအစာ:         မုန္လာဥနီ၊ နံနံပင္တို႔နဲ႔ ခ်က္ထားတဲ့ ၀က္လက္