ဝမ်းတစ်လုံးကောင်းပြီး ခေါင်းမခဲစေဖို့အတွက် ရွေးချယ်သောက်သုံးပေးသင့်တဲ့ ဖျော်ရည်များ