ႏိုဗိုတယ္ရန္ကုန္မက္စ္ ၁၄လႊာမွာရွိတ႔ဲ Le Cellier Wine Bar & Restaurant မွာ ယေန႔ ဇူလိုင္လ ၂၁ရက္ေန႔ ညေန ၇နာရီမွာျပဳလုပ္တဲ႔ပြကဲေတာ႔ Le Cellier Series ရ႕ဲပထမဆံုး Fourteen on 14th ကို မိတ္ဆက္ေပး ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

Le Cellier Wine Bar & Restaurant - 06 Website

Le Cellier Series ရ႕ဲပထမဆံုး Fourtenn on 14th အစီအစဥ္မွာ Le Cellier Wine Bar & Restaurant မွ အရသာထူးကဲတ႔ဲအစားအစာ၁၄မ်ိဳးကိုလိုက္ဖက္တ႔ဲတြဖဲက၀္ုိင္ ၁၄မ်ိဳးႏွင္႔အတူ ျမည္းစမ္းႏိုင္မွာျဖစ္ျပီး တစ္ေယာက္ကို ၃၅ေဒၚလာ သတ္မွတ္ေပးထားပါတယ္။

Le Cellier Wine Bar & Restaurant - 05 Website

ယေန႔ Fourteen on 14th မွာထူးျခားတဲ႔ အစီအစဥ္တစ္ခုအေနႏွင့္ ၀ိုင္အေၾကာင္းကို ကၽမြ္းက်င္စြာ နားလည္တတ္ကၽြမ္းတဲ႔ Wine Specialists ေတျြဖစ္တဲ႔ SBA ကုပၼဏီမွ မစၥတာ ေသာမက္စ္ ႏွင့္ The Warehouse မွ မစၥတာ ဖရန္ဆြာ တို႔မွ ၀ိုင္ႏွင့္ပတ္သတ္ျပီး ေသခ်ာစြာ ရွင္းလင္းေျပာျပေပးမွာျဖစ္လို႔ ၀ုိင္အေၾကာင္းကိုစတင္ ေလ႔လာေနသူမ်ားအတြက္လည္း အရမ္းကိုေက်နပ္ေစမွာပါ။

Le Cellier wine bar & restaurant

Le Cellier Series ကို မတူညီတဲ႔အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ လတစ္လရဲ႕ ေနာက္ဆံုးေသာၾကာေန႔တိုင္း ညေန၇နာရီမွ ၉နာရီခြအဲထိလာေရာက္သံုးေဆာင္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။