သိပၸံပညာရပ္ဆိုင္ရာ သုေတသနအခ်က္အလက္မ်ားအရ မိုဘိုင္းဖုန္း စခရင္ရဲ႕အလင္းေရာင္က မ်က္လံုးမွာရွိတဲ့ သားငယ္အိမ္ရဲ႕ ဆဲလ္ေတြကို ေသဆံုးေစႏိုင္ၿပီး အျမင္အာရုံကို ထိခိုက္ေစပါတယ္။

စမတ္ဖုန္းကို မီးေမွာင္ေမွာင္မွာ အသံုးျပဳတာ ၾကာလာရင္ စမတ္ဖုန္း စခရင္က ထြက္တဲ့အလင္းေရာင္က မ်က္လံုးကို တိုက္ရိုက္ထိခိုက္ၿပီး မ်က္လံုးက အနီေရာင္ သို႔မဟုတ္ ပန္းေရာင္ ေျပာင္းသြားကာ မ်က္စိကန္းတာ သို႔မဟုတ္ မ်က္လံုးကင္ဆာျဖစ္တတ္ပါတယ္။

q1

အသက္ ၄၀ အရြယ္အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက မ်က္လံုးက အနီေရာင္ဆန္ဆန္ ပန္းေရာင္ဆန္ဆန္ေျပာင္းသြားတာေၾကာင့္ ဆရာ၀န္နဲ႔သြားေရာက္ျပသ ခဲ့တဲ့အခါမွာ မ်က္လံုးကင္ဆာျဖစ္ေနတာကို သိခဲ့ရပါတယ္။

သူဟာ ညဘက္ မအိပ္ခင္ မိနစ္ ၃၀အလိုမွာ အၿမဲတမ္း အိပ္ယာထဲမွာ စမတ္ဖုန္းၾကည့္ေလ့ရွိတဲ့ အေလ့အက်င့္ ေၾကာင့္ မ်က္လံုးကင္ဆာျဖစ္လာရတယ္လို႔ သူ႔ဆရာ၀န္က ေကာက္ခ်က္ခ်ပါတယ္။

What-happens-to-our-body-when-we-look-at-our-cell-phone-before-going-to-sleep