သြားေတြ ေရစီးကမ္းၿပိဳျဖစ္ခ်င္လာၿပီဆိုရင္ ဒါက သြားပ်က္စီးေနၿပီဆိုတာကို အခ်က္ေပးလိုက္တာပဲျဖစ္ပါတယ္။

နာက်င္တာကို ခံစားရႏုိင္တဲ့အျပင္ သြားနဲ႔ သြားဖံုးၾကားမွာ ပိုက်ဲလာႏုိင္သလို အေပါက္ေတြျဖစ္လာႏိုင္ၿပီး ဘက္တီးရီးယားေတြ ပိုေပါက္ပြားႏိုင္ပါတယ္။

ဘာေၾကာင့္ သြားေရစီးကမ္းၿပိဳျဖစ္ရသလဲ

အမ်ားအားျဖင့္ မီးေသြးနဲ႔သြားတိုက္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းေၾကာင့္လည္း သြားေရစီးကမ္းၿပိဳျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

တခါတေလက်ရင္ သြားကို ခဏခဏ ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္း တိုက္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္လည္းျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ျဖစ္ပြားသူ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကေတာ့ မ်ိဳးရိုးဗီဇေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။

သြားေရစီးကမ္းၿပိဳျဖစ္ျခင္းကို ကာကြယ္၊ ေလ်ာ့ခ်ေပးႏုိင္တဲ့ နည္းလမ္းမ်ား

Green Tea

အေမရိကန္ သြားဖက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းက ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ သုေတသနတစ္ခုအရ ပံုမွန္ Green Tea ေသာက္သူဟာ ခံတြင္းနဲ႔ သြားဖံုးက်န္းမာေရး ပိုေကာင္းတာကိုေတြ႔ရွိခဲ့ရပါတယ္။

သြားေရစီးကမ္းၿပိဳလိုက္ျခင္း၊ သြားဖံုးေသြးထြက္ျခင္း စတဲ့ သြားေရာဂါေတြကို ကာကြယ္ ကုသေပးႏိုင္ပါတယ္။

ရွားေစာင္းလက္ပတ္

ရွားေစာင္းလက္ပတ္ကေတာ့ ေရာဂါတိုင္းအတြက္ ေကာင္းမြန္တဲ့ ေဆးဖက္အ၀င္ပါဘဲ။ ရွားေစာင္းလက္ပတ္မွာ ခံတြင္းနဲ႔သြားက်န္းမာေရးအတြက္ အက်ိဳးျပဳတဲ့ ဓာတ္ေပါင္း ၁၅ မ်ိဳးေလာက္ပါ၀င္ပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ ရွားေစာင္းလက္ပတ္အႏွစ္ကို သြားတိုက္ေဆးထဲထည့္ၿပီးတိုက္ေပးႏိုင္သလို ရွားေစာင္းလက္ပတ္နဲ႔ လုပ္ထားတဲ့ သြားတိုက္ေဆး၊ ခံတြင္းက်င္းေဆးေတြကိုလည္း အသံုးျပဳေပးလို႔ရပါတယ္။

ဗီတာမင္ စီ

ဗီတာမင္စီက သြားဖံုးေသြးထြက္တာေတြ၊ သြားၾကားေသြးထြက္၊ ေရစီးကမ္းၿပိဳလိုက္တာေတြအတြက္ အေကာင္းဆံုးပါဘဲ။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ကယ္လီဖိုးနီးယားတကၠသိုလ္က ၁၄ ပတ္ၾကာေလ့လာခဲ့တဲ့သုေတသနအရ ဗီတာမင္စီဓာတ္နည္းလာရင္ သြားၾကား၊သြားဖံုးၾကားေသြးထြက္တာနဲ႔ ေရစီးကမ္းၿပိဳလိုက္တာေတြျဖစ္လာတာကိုေတြ႔ရပါတယ္။