မရြတ္ခရု ၁၅ ခု

စိမ္းစား ငပိ လက္မဝက္

ဆား

ဗူးရြက္ ၁ စည္း

ၾကက္သြန္ျဖဴ ၁ လံုး

ျပဳလုပ္နည္း

မရြတ္ကို ဝယ္လာကတည္းက ဖင္ျဖတ္ၿပီးဝယ္လာပါ။ သဲစင္ေအာင္ ေရနဲ႔ ေသခ်ာ ေဆးေၾကာပါ။

အရင္ဆံုး ဟင္းခ်ို ခြက္ ၂ ခြက္စာေလာက္ ေရကို အိုးထဲထည့္ပါ။ ၿပီးရင္ ဒယ္အိုးေပၚတင္ၿပီး တည္ပါ။

ၿပီးရင္ စိမ္းစားငပိထည့္၊ ဆားထည့္ၿပီး တည္ပါ။ ငပိက်က္ေလာက္ေအာင္ တည္ထားၿပီးရင္ ပြက္ပြက္ဆူလာရင္  ၾကက္သြန္ျဖဴကို ေထာင္းၿပီး အိုးထဲထည့္လိုက္ပါ။

မရြတ္နဲ႔ ဗူးရြက္ကို တၿပိဳင္နက္တည္းထည့္ပါ။ ပြက္ပြက္ဆူၿပီး ၅ မိနစ္ေလာက္ၾကာရင္ ရပါၿပီ။