မန္က်ည္းသီးမွာ က်န္းမာေရး အက်ိဳးေက်းဇူးေတြ ရွိသလို တဖက္မွာလည္း ဆိုးက်ိဳးေတြလည္း ရွိပါတယ္။

မန္က်ည္းသီး၏ ဆိုးက်ိုးတခ်ိဳ႕ကိုလည္း ေဝမ်ွခ်င္ပါတယ္။

၁။ ေဆးဝါး တခ်ိဳ႕နဲ႔ မတည့္

ေဆးဝါးတခ်ိဳ႕ျဖစ္သည့္ Aspirin၊ Non-Steroidal Anti-inflammatory Drugs or NSAIDs ၊ Anti-platelet drugs တို႔ကို ေသာက္သံုးေနသည့္ လူမ်ားျဖစ္လွ်င္ မန္က်ည္းသီးကို စားသံုးလွ်င္ သတိထားသင့္ပါတယ္။

မတည့္ပါက ေသြးအလြ်န္အကြ်ံထြက္ရွိမႈမ်ား ျဖစ္နုိင္ပါတယ္။

၂။ အလက္ဂ်စ္ျဖစ္ႏိုင္

မန္က်ည္းသီးႏွင့္မတည့္သူမ်ား စားမိပါက အလက္ဂ်စ္ျဖစ္တာမ်ိုးေတြ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ အသားအေရမ်ား ယားယံျခင္း၊ ေယာင္ကိုင္းလာျခင္း၊ အန္ျခင္း၊ ေမ့ေျမာျခင္း၊ အသက္ရွဴရခက္ျခင္းမ်ားလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

၃။ သြားေၾကြလႊာကို ထိခိုက္ႏိုင္

သြားပ်က္စီးမွာကို ကာကြယ္ေပးမယ့္ အစားအစာမ်ား

မန္က်ည္းသီးမွာ အက္ဆစ္ဓာတ္ပါဝင္မႈ မ်ားပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ မန္က်ည္းသီးကို စားတာမ်ားလွ်င္ သို႔ ပါးစပ္ထဲမွာငံုထားတာမ်ားရင္ အက္ဆစ္ဓာတ္မ်ားက သြားေၾကြလႊာကိုထိခိုက္ေစပါတယ္။

၄။ ေက်ာက္တည္ႏိုင္

အိႏၵိယ ပညာရွင္ေတြ ေတြ႔ရွိခဲ့ရတာဟာ မန္က်ည္းသီးကို အလြန္အကြ်ံစားသံုးလွ်င္ သည္းေျခအိတ္ထဲမွာ ေက်ာက္တည္တာကို ေတြ႔ရွိခဲ့ပါတယ္။