ပဲႏို႔ဟာ အရသာရွိၿပီး လူႀကိဳက္မ်ားတဲ့ အစားအစာတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ လူႀကီးလူငယ္မေရြး ပဲႏုိ႔ကို ေသာက္ၾကၿပီး  ပဲႏို႔ေသာက္တဲ့အခါ မလုပ္သင့္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေလးေတြကို  မွွ်ေ၀ခ်င္ပါတယ္။

၁။ ၾကက္ဥႏွင့္အတူ ေဖ်ာ္ေသာက္ရန္ ေရွာင္ရပါမည္

ၾကက္ဥထဲတြင္ ေစးကပ္ေသာ ဥအကာသည္ ႏုိ႔ထဲက ထရစ္ပဆင္ (Trypsin)ႏွင့္ ေပါင္းစပ္မိေသာအခါ ခႏၶာကိုယ္မွ စုပ္ယူႏုိင္ေသာ အရာဝတၱဳတစ္မ်ဳိး ျဖစ္ေစတတ္၍ ပဲႏုိ႔၏ အာဟာရဓာတ္ကုိ ဆုံး႐ႈံး သြားေစတတ္ပါသည္။

၂။ ႀကံသကာႏွင့္အတူ ေဖ်ာ္ေသာက္ရန္ ေရွာင္ရပါမည္

ႀကံသကာ အတြင္းရွိ ၾသဂဲနစ္ အက္စစ္သည္ ပဲႏုိ႔ထဲက ပ႐ုိတင္းဓာတ္ႏွင့္ ေပါင္းစပ္ မိေသာအခါ အႏွစ္သာရ ေျပာင္းကာ အနည္က် ပစၥည္း ျဖစ္ေပၚ လာေစ တတ္သည္။ သၾကားႏွင့္ ပဲႏုိ႔ ေဖ်ာ္ပါက ထုိသုိ႔ ဆုိးက်ဳိး သက္ေရာက္မည္ မဟုတ္ပါ။

၃။ မက်က္တက်က္ ျပဴတ္ၿပီး မေသာက္သင့္

ပဲႏုိ႔ထဲတြင္ ထရစ္ပဆင္ တားဆီးသည့္ အရာဝတၳဳရွိ၍ က်က္ေအာင္မျပဳတ္ဘဲ ေသာက္သုံးပါက ေအာ္ဂလီဆန္တတ္သည္။ ေအာ့အန္တတ္သည္။ ေနာက္ဆုံး ဝမ္းေလွ်ာတတ္ပါသည္။

၄။ ဓာတ္ဘူးနဲ႔မတည့္

ပဲႏုိ႔တြင္ပါေသာ အေစးမ်ားသည္ ဓာတ္ဘူးထဲက ေရေခ်းကုိ ခၽြတ္ႏုိင္သျဖင့္ အခ်ိန္ၾကာလွ်င္ ပဲႏုိ႔တြင္ ေရာဂါပုိးမ်ား ျပန္႔ပြားေစတတ္၍ က်န္းမာေရးက အထူး ထိခုိက္ေစပါသည္။

Credit: Myawady News