အသင့္စား အစားအစာေတြမွာ ဓာတုပစၥည္းေတြနဲ႔ တျခား အႏၱရာယ္ရွိတာေတြလည္း ပါ၀င္ႏိုင္တဲ့အျပင္ စားေနက် အစားအစာေတြမွာလည္း အႏၱရာယ္တစ္ခ်ိဳ႕ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စားသံုးတဲ့အခါမွာ သတိထားၿပီး စားသံုးသင့္ပါတယ္။

 

တူနာ ငါး ေသတၱာopen-tuna-can-seen-from-above_1187-2499

တူနာ ငါးေသတၱာမ်ိဳး ငါးေသတၱာေတြမွာ မာက်ဳရီေတြပါ၀င္တတ္ပါတယ္။ ဒီလို မာက်ဳရီဓာတ္ေတြ ေက်ာက္ကပ္နဲ႔ ဦးေႏွာက္ကို ပ်က္စီးေစတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတြက အစားအေသာက္နဲ႔ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲမႈ ဌာနာ FDA တို႔က ငါးေသတၱာေတြကို ကေလးေတြနဲ႔ ကိုယ္၀န္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးေတြကို ေရွာင္ၾကဥ္ခိုင္းထားပါတယ္။

 

Almonds ေစ့

almonds-620x350_620x350_51486619677

Almonds ေစ့ေတြက ကေလးေတြအတြက္ အႏၱရာယ္ရွိတတ္ပါတယ္။ သူ႔မွာ Hydrogen Cyanide ဓာတ္ေတြအမ်ားႀကီးပါ၀င္တာေၾကာင့္ အမ်ားႀကီးစားရင္ လူႀကီးေတြအတြက္လည္း အႏၱရာယ္ရွိႏိုင္ပါတယ္။

တစ္ေန႔ကို အမ်ားဆံုး ၅ ခုကေန ၁၀ ခုသာ စားပါ။

 

အာလူးfull_494614672_1484127214

အာလူးရဲ႕ အခြံနဲ႔ အာလူးအပင္ေပါက္ေလးေတြမွာ Glycoalkoloids ပါ၀င္တာေၾကာင့္ စားမိလို႔ မတည့္ရင္ ၀မ္းေလွ်ာ၊ ကိုမာနဲ႔ ေသဆံုးတဲ့အထိ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။