ရုံးမွာဘဲ ထိုင္ၿပီး အလုပ္လုပ္ရတဲ့ သူေတြက သက္ေတာင့္သက္သာရွိတယ္၊ က်န္းမာေရး သိပ္မထိခိုက္ဘူးလို႔ ထင္ၾကပါတယ္။

ဆရာ၀န္ေတြဆိုရင္ ဒီထင္ျမင္ခ်က္ကုိ ျငင္းဆန္ၾကမွာပါ။

15422760-32950760-3-4ImageOther-article-0-1500975734-1500975742-650-1-1500975742-650-ed1e0d61fb-1502197355

ၾကာရွည္ထိုင္တာမ်ားရင္

ၾကြက္သားေတြ အားနည္းလာၿပီး ခါးေတြ ဒူးေတြ နာလာတတ္ပါတယ္။ ခႏၶာကိုယ္က အားလံုးစုစည္း ဖြဲ႔စည္းထားတာေၾကာင့္ တစ္ေနရာက ျပႆနာရွိလာရင္ ခႏၶာကိုယ္တစ္ခုလံုး နာက်င္တတ္ပါတယ္။ ၾကြက္သားေတြက ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕လႈပ္ရွားမႈေတြ ထိန္းထားတာေၾကာင့္ ၾကြက္သားေတြ အားနည္းလာရင္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဒဏ္ရာရမႈေတြ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

ၾကြက္သားေတြ အားနည္းလာတယ္လို႔ သံသယရွိရင္ ေျခေထာက္ကို မလိုက္ ခ်လိုက္လုပ္ေပးပါ။

15785060-8378910-0713-0-1503913794-0-1503916782-0-1503918808-0-1503925071-0-1503936972-0-1503995588-0-1504036554-1504045496-1410-1-1504045496-650-04f9ebaa03-1504180712

လႈပ္ရွားေပး

ဒါေၾကာင့္ ၂ နာရီေလာက္ ထိုင္ခံုမွာ ထိုင္ၿပီးတိုင္း ၅ မိနစ္ကေန ၁၅ မိနစ္ေလာက္ လမ္းေလွ်ာက္လႈပ္ရွားေပးပါ။

ထိုင္ခံုမွာဘဲ ၾကာရွည္ထိုင္သာ မ်ားတဲ့သူေတြ

  • အထပ္အနည္းငယ္ဆိုရင္ ဓာတ္ေလွကားမသံုးဘဲ ေလွကားကေန တက္ေပးပါ။
  • Squats ထိုင္တာမ်ိဳး Leg Starches ထိုင္တဲ့ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ိဳးလုပ္ေပးပါ။
  • Gym မွာ သံုးတဲ့ ေဘာလံုးမ်ိဳး၀ယ္ၿပီး တခါတေလ အဲ့ဒီ ေဘာလံုးေပၚမွာထိုင္ၿပီး အလုပ္လုပ္ေပးပါ။ အလုပ္မွာအဆင္မေျပလည္း အိမ္မွာ ၀ယ္ၿပီး ထိုင္ေပးပါ။

Squats

Squats

Legs Starches

woman-on-beach-stretching