ကင္ဆာ

Cancer_cells_1-e1452192675380

ရုံးပေတသီးမွာ ကင္ဆာ ေရာဂါကို တိုက္ဖ်က္ႏိုင္စြမ္းရွိပါတယ္။ သူ႔မွာ Lection (ပရိုတင္းအမ်ိဳးအစား တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ဆဲလ္နံရံေတြကို အားေကာင္းေစ) ဓာတ္ပါ၀င္ၿပီး ကင္ဆာဆဲလ္ေတြ အထူးသျဖင့္ ရင္သားမွာရွိတဲ့ ကင္ဆာဆဲလ္ေတြကို ေသေစႏိုင္ပါတယ္။ ရင္သားမွာ ရွိတဲ့ ကင္ဆာဆဲလ္ေတြက သက္တမ္းႏုေသးတယ္ဆိုရင္ ၇၂ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ ေသေစႏိုင္ပါတယ္။

စိတ္ဖိစီးမႈကို ေလ်ာ့က်ေစ

shutterstock_358332002-e1452192961112

ရုံးပေတသီးမွာ Phenol ဓာတ္နဲ႔ Flavonoid ဓာတ္တို႔ ျမင့္မားစြာ ပါ၀င္ပါတယ္။ ဒီဓာတ္ေတြက စိတ္ဖိစီးမႈကို ေလ်ာ့က်ေစပါတယ္။

Mazandaran ေဆးပညာဆိုင္ရာ တကၠသိုလ္ရဲ႕ ရုံးပေတသီးကို ေလ့လာခ်က္အရ ရုံးပေတသီးမွာ စိတ္ဓာတ္က်တာကို ျပန္လည္ျမွင့္တင္ႏိုင္စြမ္း ရွိပါတယ္။

ဆီးခ်ဳိ

ရုံးပေတသီးက ဆီးခ်ိဳေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈကိုလည္း ကာကြယ္ေပးပါတယ္။ ဆီးခ်ိဳ ေရာဂါျဖစ္ပြားေနတဲ့ ၾကြက္ေတြကို ရံုးပေတသီးနဲ႔ စမ္းသပ္ကုသလိုက္တဲ့အခါမွာ သူတို႔ ေသြးအတြင္းက သၾကားဓာတ္ေတြက်ဆင္းသြားၿပီး ပံုမွန္ျပန္ျဖစ္သြားပါတယ္။ တိုင္းရင္းေဆးေတြမွာလည္း ရုံးပေတသီးကို ဆီးခ်ိဳက်တဲ့ ေဆးအျဖစ္ အသံုးျပဳၾကပါတယ္။

အသည္း

shutterstock_357951134-e1452192767558

၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ေဆာ္ဒီ ပါရာမက္ဒီကယ္ ဂ်ာနယ္မွာ ရုံးပေတသီးက အသညး္ေရာဂါေတြကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္တယ္လို႔ ေရးသားထားပါတယ္။ ရုံးပေတသီးမွာပါ၀င္တဲ့ Antioxidants ေတြက အသည္းေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈကို ကာကြယ္ေပးပါတယ္။

ေက်ာက္ကပ္

shutterstock_359074229-e1452192691918

၂၀၀၅ ခုႏွစ္က Jilin Medical ဂ်ာနယ္က ရုံးပေတသီးကို သုေတသနလုပ္ထားတဲ့ စာတမ္းတစ္ခုကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီသုေတသနမွာ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါျဖစ္ပြားေနတဲ့သူေတြကို အဖြဲ႔ ၂ ဖြဲ႔ခြဲထားၿပီး တစ္ဖြဲ႔ကို ရုံပေတသီးမွာပါတဲ့ ဓာတ္ေတြနဲ႔ ကုသခဲ့ၿပီး က်န္အဖြဲ႔ကိုေတာ့ သာမန္ ေက်ာက္ကပ္ကုသနည္းအတိုင္း ၆ လ ကုသခဲ့ပါတယ္။ သာမန္ကုသနည္းအတိုင္းကုသခဲ့တဲ့အဖြဲ႔က ထူးျခားမႈမရွိဘဲ ရုံးပေတသီး ကုသနည္းနဲ႔ ကုသခဲ့တဲ့အဖြဲ႔ကေတာ့ ဆီးထဲမွာပရိုတင္းဓာတ္နဲ႔ ယူရစ္အက္ဆစ္ဓာတ္ေတြ ေလ်ာ့နည္းလာၿပီး ေက်ာက္ကပ္က်န္းမာေရး ပိုတိုးတက္လာပါတယ္။