ငရုပ္ေကာင္းအမ်ိဳးအစားမ်ား

Black Pepper (ဘလတ္ခ္ပက္ပါ)
White Pepper (၀ႈိက္ပက္ပါ)
Green Pepper (အစိမ္းေရာင္)
Pink Pepper (or) Red Pepper ဆိုျပီး (၄) မ်ိဳးရွိပါတယ္။
ငရုပ္ေကာင္းအမ်ိဳးအစား (၄) မ်ိဳးစလံုးကို ငရုပ္ေကာင္းပင္တစ္ပင္တည္းမွ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ပါသည္။

1. Black Pepper (ဘလတ္ခ္ပက္ပါ) ျပဳလုပ္ပံု
အသီးရင့္ျပီး မမွည့္မီ အစိမ္းေရာင္ဘ၀တြင္ ခူးယူရပါမည္။ ထို႕ေနာက္ ေရေႏြးတြင္ ေခတၱျပဳတ္ျပီး ေနပူထဲတြင္ လွန္းရပါမည္။ ထိုသို႕လွန္းလိုက္လွ်င္ အင္ဇိုင္းမ်ားေၾကာင့္ အစိမ္းေရာင္ အခြံဘ၀မွ အမဲေရာင္ အခြံဘ၀သို႕ေျပာင္းသြားပါသည္။ ျပဳတ္ထားသည့္အတြက္ အခြံအတြင္းေရမ်ား၀င္ေနျပီး ေနလွန္းလိုက္သည့္အခါ ေရေျခာက္သြားေသာေၾကာင့္ အခြံတြန္႕ေခါက္ေနသည္ကိုေတြ႕ရပါသည္။ ယင္းအသီးကို black Pepper (ဘလတ္ခ္ပက္ပါ) ဟုေခၚပါသည္။

2. White Pepper (၀ႈိက္ပက္ပါ)
အသီးရင့္မွည့္မွသာ ခူးဆြတ္ရပါမည္။ ထို႕ေနာက္ ပဲၾကီးေစ့ႏူးေစရန္ ျပဳလုပ္သကဲ့သို႕ တစ္ပတ္ခန္႕ ေရစိမ္ထားေပးရပါမည္။ အခြံမ်ားေရႏူးျပီး ေပ်ာ့လာခ်ိန္တြင္ အခြံ အလြယ္တကူခၽြတ္ျပီး ေနလွန္းရပါမည္။ ထိုအခါ ျပင္ပခြံမပါသည့္ လံုးေခ်ာပံုသ႑ာန္ရွိေသာ အျဖဴေရာင္ငရုပ္ေကာင္းေစ့ White Pepper (၀ႈိက္ပက္ပါ) ကိုရပါသည္။

3. Green Pepper (အစိမ္းေရာင္ ငရုပ္ေကာင္း)
အစိမ္းေရာင္ငရုပ္ေကာင္းေစ့ကိုလိုခ်င္လွ်င္ အသီးမမွည့္မီ ခူးဆြတ္ျပီး ေနမျပဘဲ အေအးခံအေျခာက္လွန္းျခင္း (Freeze-drying) သို႕မဟုတ္ ဆာဖာဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ (Sulphurdioxide) ႏွင့္ အေျခာက္ခံရပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ မူလအေရာင္ မကၽြတ္ဘဲ အစိမ္းေရာင္အတိုင္း ရွိေနျခင္းျဖစ္ျပီး ေစ်းပိုၾကီးပါသည္။ အရသာမွာ အမဲေရာင္ ငရုပ္ေကာင္းအတိုင္းျဖစ္သည္။

4. Pink Pepper (or) Red Pepper
အရွားပါးဆံုးမွာ ပန္းေရာင္ Pink Pepper (သို႕မဟုတ္) အနီေရာင္ Red Pepper ျဖစ္သည္။ ရင့္မွည့္ျပီး အနီေရာင္ ငရုပ္ေကာင္းသီးမ်ားကို မူလအေရာင္မပ်က္စီးေစရန္ ရွာလကာရည္ (Vinegar) ႏွင့္စိမ္ျပီး ထုတ္လုပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းငရုပ္ေကာင္းမွာ ေစ်းၾကီးျပီး အထူးဧည့္ခံပြဲမ်ားတြင္ အသံုးျပဳေလ့ရွိပါသည္။

ထိုငရုပ္ေကာင္းအားလံုးကို ငရုပ္ေကာင္းပင္တစ္ပင္တည္းမွ ရရွိျခင္းျဖစ္ပါသည္။

Credit: မူရင္း – ေဒါက္တာခင္ေမာင္လြင္ (FAME)