လက္ကို ေရေႏြးျဖင့္ ေဆးသင့္လား (သုိ႔) ေရေအးျဖင့္ ေဆးသင့္လား။

ဆပ္ျပာနဲ႔ ေရေႏြးကို ေရာဂါ ကူးစက္ျပန္႔ပြားမႈ တားဆီးေပးမယ့္ အေကာင္းဆုံးေပါင္းစပ္မႈ တစ္ခုအျဖစ္ ယုံၾကည္ထား ၾကပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္ လက္ ေဆးေၾကာ သန္႔စင္ဖုိ႔ ေရေႏြးအသုံးျပဳဖုိ႔ တကယ္ လုိအပ္ပါသလား။

Vanderbilt Institute for Energy and Environment က သုေတသန လက္ေထာက္ပါေမာကၡ တစ္ဦးျဖစ္သူ Amanda R. Carrico က National Geographic ကို အခုလုိ ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။ အပူက ဘက္တီးရီးယား ပိုးမႊားမ်ား ေသေစတာ မွန္ေပမယ့္ ဘက္တီးရီးယား သတ္ဖုိ႔ ေရေႏြး အသုံးျပဳပါက မခံႏုိင္ေလာက္ေအာင္ ပူေႏြးရေတာ့မွာပါ တဲ့။

အပူခ်ိန္ ၂၁၂ ဒီဂရီ ဖာရင္ဟုိက္ျဖင့္ ပြတ္ပြတ္ဆူေနေသာ ေရကို ေရာဂါပိုးေတြ ႏွိပ္နင္းဖုိ႔ တခါတေလ အသုံးျပဳပါတယ္။ လက္ေဆးဖုိ႔ ေရေႏြးသုံးတဲ့အခါ အပူခ်ိန္ ၁၀၄- ၁၃၁ ဒီဂရီဖာရင္ဟိုက္ၾကားျဖစ္တာ မ်ားပါတယ္။ ပိုးမြားတခ်ဳိ႕ကို ေသေစႏုိင္ေပမယ့္ အက်ဳိးျပဳသည့္ ပိုးေတြကိုလည္း ေလာင္ေစႏုိင္ပါတယ္။ အေႏြးဓာတ္ ပုိတဲ့ေရေႏြးက အေရျပား မခံႏုိင္ ျဖစ္ျပီး အကာအကြယ္ေပး အလႊာကို ထိခုိက္ေစႏုိင္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ လက္ကို ေရေႏြးျဖင့္ ေဆးရန္ မလုိပါဘူး။ ေရေအးသာ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ပါတယ္။

Ref: Shefind
Trend myanmar