“ဆာေလာင္ျခင္းရဲ႕ ေ၀ဒနာ”ဆိုတဲ့ ဖက္ရွင္ ျပပြဲကို ဒီဇိုင္နာေပါင္း ၁၅ ေယာက္နဲ႔အတူ ျပသခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

အ၀တ္အစားေတြကို တကယ့္ အစားအစာအစစ္ေတြနဲ႔ပဲ ျပဳလုပ္ခဲ့တာပါ။ အစားအစာေတြကို ခ်က္ျပဳတ္ၿပီးမွ အ၀တ္အစားအျဖစ္ တီထြင္ျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

အ၀တ္အစားတစ္စံုကို တပ္ဆင္ျပဳလုပ္ခ်ိန္ ၆ နာရီေလာက္ၾကာျမင့္ခဲ့ပါတယ္။