ရင္ေသြးငယ္ေတြကို အစားစားခိုင္းဖို႕ဆိုတာ အင္မတန္ကိုခက္ခဲတဲ့အလုပ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး အထူးသျဖင့္ အစားအေသာက္ေခ်းမ်ားသည့္ ကေလးေတြဆိုရင္ ပိုလို႕ေတာင္ဆိုးရြားပါေသးတယ္။

ထုိ႕ေႀကာင့္ ကေလးတိုင္း အစာစားခ်ိန္မွန္ကန္ကာ ႏွစ္ၿခိဳက္စြာစားသံုးႏိုင္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မယ့္ နည္းလမ္းေကာင္းေလးေတြကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ရပါတယ္။

၁။ ကေလးမ်ားႀကိဳက္ႏွစ္သက္မည့္အစာေတြကိုျပဳလုပ္ပါ။

ဟိုအစားဒီအစားေရြးခ်ယ္စားေသာက္မည္ဆိုလွ်င္ ခ်က္ထားသမွ်ဟာ အလကားျဖစ္သြားမွာျဖစ္ၿပီး လံုေလာက္သည့္အာဟာရဓာတ္ကို ကေလးမ်ားရရွိႏုိင္ေတာ့မည္မဟုတ္ေပ။

၂။ ေရြးခ်ယ္မႈေတြေပးပါ။

ေရြးခ်ယ္စရာပိုရွိလာမယ္ဆိုရင္ အစားပိုစားႏုိင္မယ့္အခြင့္အေရးလည္း ပိုမ်ားလာႏုိင္ပါတယ္။ ဥပမာအေနျဖင့္ ႀကက္သားဟင္းခ်က္သည့္အခါမွာ အျခားအမ်ိဳးအမယ္မ်ားႏွင့္ ေရာစပ္ခ်က္ေပးပါ။

၃။ ကေလးေတြမည္သည့္အစားအစာႀကိဳက္သလဲ သိေအာင္လုပ္ပါ။

သူတို႕ဘာအစားအစာေတြႀကိဳက္သလဲ သို႕မဟုတ္ ညစာအတြက္ ဘာစားခ်င္သလဲဆိုတာေတြကို ႀကိဳတင္ေမးၿပီး ျပင္ဆင္ပါ။

၄။ ေရာစပ္ပစ္ပါ။

တူညီသည့္အစားအစာကို စားေသာက္တယ္ဆိုေစကာမူ ကြဲျပားသည့္ဟင္းလ်ာအသစ္ျဖင့္ ေျပာင္းလဲခ်က္ႀကည့္ပါ။ ဥပမာအေနျဖင့္ တေန႕ကအမဲသားႏွင့္ထမင္းစားခဲ့သည္ဆိုလွ်င္ ဒီေန႕အတြက္ အမဲသားႏွင့္ ပန္းေဂၚဖီစိမ္း သို႕မဟုတ္ ေဆာ့စ္တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ေပါင္းစပ္ခ်က္ျပဳတ္ေပးႏုိင္ပါတယ္။

၅။ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညြတ္မည့္ အရာမ်ားကိုသာေရြးခ်ယ္ပါ။

ကေလးမ်ားလည္း ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၿပီး က်န္းမာေရးအတြက္လည္း ေကာင္းက်ိဳးေပးစြမ္းႏိုင္မည့္ အစားအစာမ်ား၊ ခ်က္ျပဳတ္နည္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ေပးျခင္းက အဖက္ဖက္မွႀကည့္လွ်င္ အေကာင္းဆံုးပဲျဖစ္ပါတယ္။