၀ိုင္ေသာက္ၾကမယ္ဆိုတာနဲ႔ ၀ိုင္ပုလင္းကို ဖြင့္ဖို႔ ေဖာက္တံမရွိတဲ့ အခါမ်ိဳးေတြ ႀကံဳေတြ႔ရတတ္ပါတယ္။ ၀ိုင္အဆို႔ကို ဖြင့္ဖို႔ နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုနဲ႔လည္း ႀကိဳးစားၾကဖူးတဲ့ လူေတြလည္း ရွိၾကမွာပါ။ ေအာင္ျမင္ၾကသလို မေအာင္ျမင္ဘဲ အဆို႔ဟာ တစ္စစီ ျဖစ္ၿပီး ၀ိုင္ပုလင္းထဲ ခ်သြားတတ္တာမ်ိဳးေတြလည္း ရွိၾကပါတယ္။ ေဖာက္တံ အလြယ္တကူ မရွိတဲ့ ေနရာ မ်ိဳးေတြမွာ ၀က္အူလွည့္၊ ဓားပါး၊ တူနဲ႔သံ တို႔ကို သံုးၿပီး ဖြင့္လို႔ ရပါတယ္။

WINE_BEER

၁။ တူနဲ႔သံ
တူတစ္ေခ်ာင္း ဒါမွမဟုတ္ ပလယာ တစ္ေခ်ာင္းနဲ႔ သံတစ္ေခ်ာင္း လိုပါတယ္။ သံ ဒါမွမဟုတ္ စကူ တစ္ေခ်ာင္းကို ၀ိုင္အဖံုးေပၚ လက္မ၀က္ေလာက္ ၀င္ေအာင္ ရိုက္လိုက္ပါ။ ၿပီးရင္ လက္တစ္ဖက္က ပုလင္းကို ကိုင္ထားၿပီး ေနာက္တစ္ဖက္နဲ႔ သံကို ျပန္ဆြဲႏုတ္ပါ။ တစ္ခ်က္တည္း ဆြဲမႏုတ္ဘဲ လွည့္ႏုတ္ရင္ ပိုၿပီး အဆင္ေျပပါလိမ့္မယ္။

02WINE_BEER

၂။ ကတ္ေၾကး
ကတ္ေၾကးတစ္ေခ်ာင္း ရွိတယ္ဆိုရင္ ၀ိုင္ပုလင္းကို ဖြင့္လို႔ရပါၿပီ။ ကတ္ေၾကး အသြားတစ္ဖက္ကို အဆို႔ထဲ စိုက္လိုက္ပါ။ အဆို႔ကို ထြက္လာေအာင္ ျဖည္းျဖည္းခ်င္းလွည့္ပါ။ တဆင့္ခ်င္းစီး ျပန္ဆြဲထုတ္ေပးပါ။

0၃WINE_BEER

၃။ ေသာ့တစ္ေခ်ာင္း
ေသာ့တစ္ေခ်ာင္းကုိ ယူၿပီး ပံုမွာ ျပထားတဲ့ အတိုင္း ၄၅ဒီဂရီေစာင္းၿပီး အဆို႔ထဲမွာ စိုက္လိုက္ပါ။ ေသာ့ကို ျဖည္းျဖည္းခ်င္းစီ လွည့္ၿပီး ဆြဲေပးပါ။ အဆို႔အေပၚ တက္လာတဲ့အထိ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း လွည့္ဆြဲပါ။

Credit: Reader’s Digest