အားလံုးပဲ မဂၤလာပါ။ MyFood Myanmar ရဲ႕ စာဖတ္ခ်စ္ပရိတ္သတ္ႀကီးေတြထဲမွာ အာလူးႀကိဳက္တဲ့လူေတြပါလားမသိဘူးရွင့္။ အာလူးဆိုရင္ ေၾကာ္ေၾကာ္၊ ျပဳတ္ျပဳတ္၊ မီးဖုတ္တာျဖစ္ျဖစ္၊ ကင္တာျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္လိုခ်က္ခ်က္ ႀကိဳက္ၾကပါတယ္ေနာ္။

အာလူးေတြဟာ ဟင္းခ်က္တဲ့အခါ တစ္မ်ိဳးတစ္ေလမွာ ထည့္သြင္းေလ့ရွိတဲ့ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ျဖစ္သည့္အတြက္ လူအမ်ားစုက မ်ားမ်ားဝယ္ကာ သိမ္းထားေလ့ရွိပါတယ္။

သိမ္းဆည္းရာမွာလည္း နည္းလမ္းတက် မသိမ္းတတ္ဘူးဆိုရင္ေတာ့ မစားလိုက္ရေသးခင္မွာပဲ ပုပ္သိုးေဆြးျမည့္သြားႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခ်ိန္ၾကာၾကာ အထားခံဖို႕အတြက္ ဘယ္လုိမ်ိဳးသိမ္းဆည္းရမလဲ။

ပိုက္ကြန္အိတ္

အာလူးေတြကို ပိုက္ကြန္အိတ္ထဲထည့္ကာ အထံုးခ်ည္လိုက္ပါ။ ၿပီးရင္ ေအးျမၿပီး ေမွာင္မိုုက္တဲ့ေနရာမွာ သိမ္းထားပါ။

သတင္းစာပတ္ျခင္း

အလယ္အလတ္အရြယ္အစားရွိတဲ့ အာလူး ေလးငါးလံုးကို သတင္းစာတစ္ရြက္ထဲထည့္ပတ္ပါ။

သတင္းစာပတ္ထားတဲ့ အာလူးေတြကို ေကာ္ဘူးထဲထည့္ကာ အပူမရွိတဲ့ ေမွာင္တဲ့ေနရာမွာထားေပးပါ။

Credit: Fabhow.com