သစ္သီးနဲ႔ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ေတြေပၚက ပိုးသတ္ေဆးေတြ ဖယ္ရွားပစ္ခ်င္တယ္ဆုိရင္

ခုေနာက္ပုိင္း ႏုိင္ငံျခားကေန ပိုးသတ္ေဆး အဆမတန္သုံးထားတဲ့ သစ္သီးနဲ႔ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ေတြ တင္ပုိ႔မႈေတြ ပုိပိုမ်ားလာပါတယ္။ ဒီ့အတြက္ေၾကာင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ဝယ္ယူထားတဲ့ သစ္သီးနဲ႔ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ေတြက က်န္းမာေရးနဲ႔ ကိုက္ညီမႈ ရိွရဲ႕လားဆုိတဲ့ ေၾကာက္စိတ္က လုံးလုံး ဝင္သြားပါေတာ့တယ္။

စိတ္သက္သာရာရဖို႔နဲ႔ မိမိတို႔ တုိ႔ စားသုံးမယ့္ အစားအစာမွန္သမွ် က်န္းမာေရးနဲ႔ ကိုက္ညီမႈရိွေစဖုိ႔ ဒီနည္းေလးသုံးၾကည့္ဖို႔ အၾကံျပဳလုိက္ရပါတယ္။

ေရနဲ႔ ရွာလကာရည္ ဗူးအဖုံးတစ္ခုစာကို ဇလုံတစ္ခုထဲ ေရာျပီး သစ္သီးနဲ႔ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ေတြကို အဲဒီထဲ စိမ္ေပးပါ။ ဒီလို ၁၅ မိနစ္ေလာက္စိမ္ျပီးရင္ သစ္သီး သို႔မဟုတ္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ေတြကို ေရနဲ႔ ေကာင္းေကာင္းျပန္ေဆးေပးရပါမယ္။

ရွာလကာရည္က သစ္သီးနဲ႔ ဟင္းသီးဟင္ရြက္ေတ ြေပၚကပ္ေနတဲ့ ဘက္တီးရီးယားနဲ႔ ပုိးသတ္ေဆးမ်ား ကို သုတ္သင္ဖယ္ရွားေပးပါတယ္။ ဒီနည္းျဖင့္ မိမိစားသုံးမယ့္ သစ္သီးနဲ႔ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ေတြဟာ က်န္းမာေရးနဲ႔ ပိုမိုညီညြတ္လာတာ ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။

Credit: Trend Myanmar
K.K (ကေနာင္)