စပါးလင္ ၊ လီမြန္ နွင့္ Green Tea သံုးမ်ိဳးေပါင္းစပ္ထားေတာ့ နဳးညံေသာသင္းအရနံ က ဆဲြေဆာင္မႈအျပည့္နွင္႔ သင္႔ေသာက္သံုး လိုက္လွ်င္လဲ  လန္းဆန္းၾကည္လင္သြားေစပါတယ္။ အန္တီေအာက္စီဒန္နွင့္ ကာဖင္းဓာတ္အားနည္းတာေၾကာင့္ တစ္ေနကုန္ လန္းဆန္းတက္ၾကြမႈကို ခံစားႏိုင္ေအာင္ ေသာက္သံုးနိုင္ပါတယ္။ ခႏၶာကိုယ္အဆီ မတက္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းေနေသာသူမ်ား ပိုေသာက္သင္႔ပါတယ္။ က်န္းမာေရးလိုက္စားသူမ်ားအေနနွင့္လဲ သိပ္ကိုေသာက္သံုးသင္႔ေသာ Tea ပါ။