ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္လီေစ်းကြက္ကို ေရွ႕ဆံုးမွ ဦးေဆာင္ေနေသာ City Mart Holding Co., Ltd. ၏ Loyalty Program ျဖစ္သည့္ City Rewards Application အား သတင္းမီဒီယာမ်ားမွတဆင့္ ေစ်း၀ယ္သူမိဘ ျပည္သူမ်ားထံသို႔ တရား၀င္ မိတ္ဆက္ေပးမည့္ စာနယ္ဇင္းမိတ္ဆက္ပြဲကို စက္တင္ဘာလ (၂၁) ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ marketplace by City Mart (ဓမၼေစတီလမ္း ဆိုင္ခြဲ)တြင္ နံနက္ (၁၀) နာရီမွ (၁၂း၃၀) ထိ က်င္းပသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

“ကၽြန္မတို႔ CMHL အေနနဲ႔ အျမဲတမ္း ေျပာင္းလဲေနတဲ့ နည္းပညာ တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈေတြကို အမီလိုက္ရံုမကဘဲ ဒီနည္းပညာေတြကို ကၽြန္မတို႔လုပ္ငန္းရဲ့ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈတိုင္းမွာ  အက်ိဳးရွိရွိအသံုးခ်ျပီး ျမန္မာျပည္သူလူထုရဲ့ ေန႔စဥ္လူေနမႈဘ၀တိုးတက္ျမင့္မားေရး ၊ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈ၊ ေစ်း၀ယ္အေတြ႕အၾကံဳေတြကို ဖန္တီးေပးစြမ္းႏိုင္ဖို႔ မျပတ္ၾကိဳးစားေနပါတယ္။ အခုအခါမွာေတာ့ ကၽြန္မတို႔ လက္လီေစ်းကြက္ရဲ့ မွတ္တိုင္သစ္တစ္ခုကို စိုက္ထူႏိုင္ေတာ့မယ့္ အခ်ိန္ကို ေရာက္ရွိေတာ့မွာပါ။ လူတိုင္းရဲ့ mobile phone ထဲမွာ မရွိမျဖစ္ထည့္ထားရမယ့္ Shopping & Payment Solution တစ္ခုအေနနဲ႔ ျဖစ္လာဖို႔ ေမွ်ာ္မွန္းထားပါတယ္။ ေနာက္ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္းမွာ ေစ်းဝယ္သူ မိဘျပည္သူမ်ားရဲ႕ ေခတ္မီဘဝေနထိုင္မႈ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအျဖစ္ ပိုမိုလြယ္ကူက်ယ္ျပန္႔စြာ အသံုးျပဳႏိုင္မယ့္ ေငြသားအစားထိုး ေငြေပးေခ်မႈစနစ္အျဖစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ဖို႔ ပထမဆံုးေျခလွမ္းလည္းျဖစ္ပါတယ္။ အျပည့္အစံုကိုေတာ့ စာနယ္ဇင္းမီဒီယာအသီးသီးမွ မိတ္ေဆြမ်ားမွတဆင့္ စက္တင္ဘာ ၂၁ မွာ ကၽြန္မတို႔ရဲ့ City Rewards ကို မိတ္ဆက္ေပးသြားမွာျဖစ္လို႔ တက္ေရာက္ျပီး ကိုယ္တိုင္ေတြ႕ၾကံဳ ခံစားမွ်ေ၀ေပးႏိုင္ဖို႔ သတင္းႏွင့္မီဒီယာအသီးသီးမွ မိတ္ေဆြမ်ားကို ဖိတ္ေခၚပါရေစ။” ဟု City Mart Holding Co., Ltd. ၏ Marketing Director ေဒၚေမဇင္စိုးထက္မွ အားလံုးကို လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲဖိတ္ႀကိဳလိုက္ပါတယ္။

CMHL မွ အသစ္မိတ္ဆက္ေပးမယ့္ City Rewards Application ဟာဆိုရင္ ျမန္မာ့လက္လီေစ်းကြက္တြင္ ပထမဦးဆံုးအေနနဲ႕ Loyalty Program ႏွင့္ Payment Solution မ်ား ေပါင္းစပ္ထားသည့္ Application တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ေခတ္မီနည္းပညာကို အသံုးျပဳျပီး ေစ်း၀ယ္သူမ်ားအတြက္ ပိုမိုလြယ္ကူအဆင္ေျပေစမည့္ ေစ်း၀ယ္အေတြ႕အၾကံဳမ်ား အပိုေဆာင္းတန္ဖိုးမ်ား၊ Cashless ေငြေပးေခ်မႈပံုစံအသစ္မ်ား၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားစြာကို ေပးစြမ္းႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္သူလူထုမ်ား၏ လူေနမႈပံုစံ တိုးတက္ျမင့္မားေရးကို ေရွးရွဳျပီး အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာေသာ နည္းပညာမ်ားအား ထိေရာက္စြာအသံုးခ်ထားသည့္ City Rewards Application ကို ေစ်း၀ယ္သူ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ စက္တင္ဘာလမွ စတင္ကာ CMHL လက္ေအာက္ရွိဆိုင္ခြဲမ်ားျဖစ္ေသာ City Mart Supermarket ၊ Ocean Supercenter ၊ marketplace by City Mart, City Mart Neighborhood Stores ၊  Seasons Bakery & Café ၊ Seasons Bistro ၊ City Baby Club ၊ City Care ၊ City Book & Music ၊ Safari Book Stores  အစရွိသည့္ဆိုင္ေပါင္း (၂၀၀) ေက်ာ္တြင္ အသံုးျပဳႏိုင္သြားမွာပါ။

စာနယ္ဇင္း မီဒီယာမ်ားမွ တဆင့္ ျပည္သူလူထုသုိ႔ တရား၀င္ မိတ္ဆက္သြားမည့္ City Rewards စာနယ္ဇင္းမိတ္ဆက္ပြဲကိုေတာ့ စက္တင္ဘာလ (၂၁) ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ marketplace by City Mart (ဓမၼေစတီလမ္း ဆိုင္ခြဲ)တြင္ နံနက္ (၁၀) နာရီမွ (၁၂း၃၀) ထိ က်င္းပသြားပါမယ္။ City Mart Holding Co., Ltd. ၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ကိုယ္တိုင္ တက္ေရာက္ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားျပီး တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ City Rewards ကိုအသံုးျပဳျပီး ျပဳလုပ္ႏိုင္မည့္ စြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အေသးစိတ္ရွင္းလင္းတင္ျပျပီး တက္ေရာက္မည့္ စာနယ္ဇင္း မီဒီယာမ်ား၊ အႏုပညာရွင္မ်ားမွ ဦးဦးဖ်ားဖ်ား လက္ေတြ႕စမ္းသပ္အသံုးျပဳခြင့္ ရရွိမွာျဖစ္တာေႀကာင့္ ဒီလိုစိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းတဲ့ ပြဲေလးကို မလြတ္တမ္းတက္ေရာက္ႏိုင္ေစဖို႕ သတင္းေကာင္းပါးလိုက္ရပါတယ္။