ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေကာင္းဆံုးစားေသာက္ဆိုင္တစ္ခုအျဖစ္ နုိင္ငံတကာနွင့္ ျပည္တြင္းရွိ အစားအေသာက္သံုးသပ္သူမ်ားက သတ္မွတ္ခံထားရသည့္ နာမည္ႀကီးစားေသာက္ဆိုင္တစ္ခုျဖစ္ေသာ ေရႊစားပြဲစားေသာက္ဆိုင္သည္ ဆိုင္ျပန္လည္မြမ္းမံျခင္း (၂) လၾကာ လုပ္ေဆာင္ၿပီး ၂၀၁၉ ခုနွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၈ ရက္တြင္ စားေသာက္ဆိုင္ကို ျပန္လည္ဖြင့္ခဲ့ပါတယ္။ အဆုိပါ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အနာဂတ္အခြင့္အလမ္းနည္းပါးသူ လူငယ္မ်ားအတြက္ စားဖိုမွဴးမ်ားနွင့္ စားေသာက္ဆိုင္မန္ေနဂ်ာမ်ားအတြက္ သင္တန္းေက်ာင္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ ဆုိင္ဖြင့္ပြဲအခမ္းနားသုိ႔ ျမန္မာနာမည္ႀကီး အနုပညာရွင္မ်ားက တက္ေရာက္ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ပါတယ္။

ေရႊစားပဲြစားေသာက္ဆိုင္ကို ပူးပြဲပိုင္ဆိုင္သူ၊ စားဖိုမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္သင္တန္းဆရာျဖစ္သူ Chef Davy က “ကြၽန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈနဲ႔ တုိးတက္ေကာင္းမြန္ဖုိ႔အတြက္ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြမရွိဘူးလုိ႔ ယုံၾကည္ပါတယ္။ ရန္ကုန္ရဲ႕ အေကာင္းဆုံး စားေသာက္ဆုိင္အျဖစ္နဲ႔ ေဖာက္သည္ေတြ႔ရဲ႕ အၿမဲအားေပးမႈရဖုိ႔အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ စားေသာက္ဆုိင္ ပုိမုိေကာင္းမြန္လာေအာင္ အမ်ားႀကီးထပ္ႀကိဳးစားသြားပါမယ္” ဟု ဆိုပါတယ္။

ဆုိင္မြမ္းမံထားၿပီးေနာက္တြင္ ေရႊစားပြဲစားေသာက္ဆုိင္သည္ ေခတ္မီၿပီး ခန္းနားထည္ဝါမႈရွိေသာ Retro Style ပုံစံအသစ္ျဖင့္ ေႏြးေထြး၍ သက့္ေတာင့္သက္သာရွိေသာ ဆုိင္ပတ္ဝန္းက်င္ အျဖစ္ရွိေနပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စားေသာက္ဆိုင္လုပ္ငန္းတြင္ (၁၀) ႏွစ္ၾကာ လုပ္ကိုင္ထားခဲ့သည့္ Davy နွင့္ သူ၏သင္တန္းေက်ာင္းသားမ်ားက အစားအေသာက္နွင့္ ေကာ့ေတးလ္မ်ားကုိ ေခတ္မီေအာင္ ျပန္လုပ္ထားၿပီး အာရွဟင္းလ်ာမ်ားကုိ ဥေရာပစာႏွင့္အတူ ေရာင္းခ်ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ “ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေရႊစားပြဲစားေသာက္ဆုိင္ကုိ အခင္းအက်င္းပံုစံအသစ္နဲ႔ အစားအေသာက္ပိုင္းကိုလည္း ေခတ္မီျပန္ေျပာင္းထားၿပီး ပိုေကာင္းေအာင္လုပ္ထားပါတယ္။ စားသံုးသူေတြလည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔န႔ဲ သင္တန္းသားေတြကုိ ဆက္လက္အားေပးေနမယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္” ဟု Davy ကေျပာပါတယ္။

အဆုိပါ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ ျမန္မာနုိင္ငံ၏ နာမည္ႀကီးအဆုိေတာ္ အမြန္းကလည္း “ကၽြန္မဒီေန႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာရွိတဲ့ အနာဂတ္အခြင့္အလမ္းနည္းပါးသူ လူငယ္မ်ားအတြက္ အနာဂတ္စားဖိုမွဴးမ်ားနွင့္ စားေသာက္ဆိုင္မန္ေနဂ်ာမ်ားကုိ သင္ၾကားေလ့က်င့္ေပးတဲ့ သင္တန္းေက်ာင္းလည္းျဖစ္တဲ့ ေရႊစားပြဲစားေသာက္ဆုိင္ရဲ႕ အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝတဲ့ ေကာင္းမႈလုပ္ငန္းတစ္ခုကုိ ပံ့ပုိးၿပီး တစ္ခ်ိန္မွာလဲ အရည္အေသြးျမင့္ ေကာင္းမြန္စြာခ်က္ထားတဲ့ ဟင္းလ်ာေတြကုိ အားေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ လူတုိင္းကုိလည္းကူညီပံ့ပိုးေပးက်ပါဖုိ႔ တုိက္တြန္းခ်င္ပါတယ္။ အမ်ားႀကီးမဟုတ္ေပ့မယ္ သင္တန္းသားေတြအတြက္ေတာ့ အရမ္းကုိ အဓိပၸာယ္ရွိပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသြားပါတယ္။

ေလ့က်င့္ေရး သင္တန္းေက်ာင္း စားေသာက္ဆုိင္ကုိ လည္ပတ္ၾကည့္ရႈခဲ့ၾကေသာ အနုပညာရွင္မ်ား နွင့္ မီဒီယာတုိ႔သည္ ယခုနွစ္အတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းႏွင့္ စားဖုိေဆာင္စီမံခန္႔ခြဲျခင္းကုိ ပညာသင္ယူလ်က္ရွိေနသာ ေက်ာင္းသားသစ္ (၂၃)ေယာက္၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားနွင့္ အလုပ္ႀကိဳးစားမႈမ်ားကုိ ကုိယ္တုိင္ျမင္ေတြ႔ခဲ့ၾကပါတယ္။ ေကာင္းမြန္ေသာ ဟင္းလ်ာမ်ားနွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဖြင့္ပဲြအခမ္းအနားသုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေသာ ဧည့္သည္မ်ားက သူတုိ႔အား တစ္လခန္႔သာ သင္တန္းတက္ထားေသာ ေက်ာင္းသူ/ေက်ာင္းသားမ်ားက ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနသည္ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ခ်ီဴးၾကဴးဂုဏ္ယူခဲ့ပါတယ္။ အလုပ္ရႈပ္ေနေသာ္လည္း သင္တန္းသားမ်ားသည္ ပီတိအၿပံဳးမ်ားျဖင့္ ေပ်ာ္ျမဳးေနၾကပါတယ္။

ေရႊစားပြဲစားေသာက္ဆုိင္ကုိ ၂၀၁၁ ခုနွစ္မွစတင္တည္ေထာင္ၿပီး ယခုအခ်ိန္အထိ ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းႏွင့္ စားဖုိေဆာင္စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေက်ာင္းသားေပါင္း (၂၀၀) ခန္႔ကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ႏွစ္ၾကာသင္ၾကားရမည့္ ဤသင္တန္းတြင္ သင္တန္းသားမ်ားသည္ ခ်က္ျပဳတ္ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ စားဖိုးေဆာင္ဆိုင္ရာ သီအိုရီမ်ားကို ေနရာထိုင္ခင္းနွင့္ သင္ၾကားစရိတ္ အခမဲ့ျဖင့္ သင္ယူရမည္ျဖစ္ၿပီး ၎ေနာက္တြင္လည္း လုပ္ငန္းခြင္လက္ေတြ႕ေလ့က်င့္ျခင္းႏွင့္ အေျခခံအဂၤလိပ္စာတို႔ကိုလည္း ေလ့က်င့္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါတယ္။

မိမိဘာသာရပ္တည္ေနသည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ ေရႊစားပြဲသည္ စားေသာက္ဆိုင္လုပ္ငန္းမွ ရရွိသည့္ေငြျဖင့္ သင္တန္းေပးျခင္း လုပ္ငန္းကို အေထာက္အပံ့ေပးထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါ စားသံုးသူတို႔မွာ အထူးေကာင္းမြန္သည့္ စားေသာက္သံုးေဆာင္ရသည့္ အေတြ႕အႀကံဳကို ခံစားလိုသည္သာမက ျမန္မာလူငယ္မ်ားကို ပံ့ပိုးေပးရန္၊ ျမန္မာ့ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးက႑၏ အနာဂတ္ကို အေထာက္အကူျပဳရန္လည္း စိတ္အားထက္သန္သူမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ေရႊစားပြဲမွ သင္တန္းၿပီးဆံုးသြားသူ အမ်ားအျပားသည္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္ဝွမ္းရွိ အထက္ကရ စားေသာက္ဆုိင္မ်ား၊ ဟုိတည္မ်ားႏွင့္ အေပ်ာ္စီးျမစ္ေၾကာင္းသေဘၤာခရီးစဥ္မ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္လ်က္ ေနေနပါတယ္။

အရည္အေသြးျမင့္ ဟင္းလ်ာမ်ားႏွင့္ အေဖ်ာ္ယမကာမ်ားကို ေရာင္းခ်ေနျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ပါဝင္ပစၥည္းမ်ားကို ေဒသခံ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သူမ်ားထံမွ တိုက္ရိုက္ဝယ္ယူသည့္အတြက္ ေရႊစားပြဲ၏ ဟင္းလ်ာေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ Fine-Dining စားေသာက္ဆိုင္အမ်ားစုထက္ သင့္ေလ်ာ္သည့္အေနအထားတြင္ Three-course Dinner သို႔မဟုတ္ Tasting Menu အတြက္ ျမန္မာက်ပ္ ၅၀,၀၀၀ မွ ၆၅,၀၀၀ (၃၃ မွ ၄၃ ေဒၚလာ) ၊ တစ္ဦးစာ Bistro Lunch ေန႔လယ္စာအတြက္ ျမန္မာက်ပ္ ၁၅,၀၀၀ မွ ၂၀,၀၀၀ (၁၀ မွ ၁၃ ေဒၚလာ) က်သင့္ပါမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေရႊစားပြဲစားေသာက္ဆိုင္အေၾကာင္း

ေရႊစားပြဲစားေသာက္ဆိုင္သည္ Myanmore ၏ အစားအေသာက္သံုးသပ္သူမ်ား၊ Myanmar Times ႏွင့္ TripAdvisor မွ ဝင္ေရာက္မွတ္ခ်က္ေပးသူမ်ား၏ သံုးသပ္ခ်က္အရ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေကာင္းဆံုးစားေသာက္ဆိုင္မ်ားအနက္ တစ္ဆိုင္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏နာမည္ႀကီး စားေသာက္ဆိုင္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၁ခုနွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အနာဂတ္အခြင့္အလမ္းနည္းပါးသူ လူငယ္မ်ားအတြက္ ေရႊစားပြဲသည္ အနာဂတ္၏ စားဖိုမွဴးမ်ား၊ စားေသာက္ဆိုင္မန္ေနဂ်ာမ်ား ေမြးဖြားရာ ေနရာတစ္ခုလည္းျဖစ္ပါတယ္။ စားေသာက္ဆိုင္တြင္ လာေရာက္သံုးေဆာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေက်နပ္ဖြယ္အစားအစာမ်ားကုိ စားသံုးရင္း တစ္ဖက္တြင္လည္း အနာဂတ္၏ မ်ိဳးဆက္တစ္ခုထံ ပညာႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ား လက္ဆင့္ကမ္း ျဖန္႔ေဝေပးရျခင္း၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအေနျဖင့္ ပါဝင္ရသည့္ ပီတိကိုပါ သံုးေဆာင္ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါတယ္။