ေခတ္မီဥေရာပဟင္းလ်ာမ်ား သံုးေဆာင္ႏုိင္သည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားအနက္ ေရႊစားပြဲစားေသာက္ဆိုင္သည္ အေကာင္းဆံုးဆိုင္မ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ားသိရွိၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ရာတြင္ အနည္းငယ္လူသိနည္းသည့္ အခ်က္တစ္ခုမွာ ေရႊစားပြဲသည္ အနာဂတ္၏ စားဖိုမွဴးမ်ား၊ စားေသာက္ဆိုင္မန္ေနဂ်ာမ်ား ေမြးဖြားရာ ေနရာတစ္ခုလည္း ျဖစ္သည့္အေၾကာင္းပါပဲ။ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အနာဂတ္အခြင့္အလမ္းနည္းပါးသူ လူငယ္မ်ားအတြက္ ေရႊစားပြဲသည္ မိမိတို႔၏ အိပ္မက္မ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္သည့္ ေနရာတစ္ခုလည္းျဖစ္ပါတယ္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအမ်ားစုက လုပ္ေဆာင္ေနၾကေသာ လူမႈအက်ိဳးျပဳ CSR (Corporate Social Responsibility) လုပ္ငန္းမ်ားအနက္ လိုအပ္ေနသည့္တစ္ေနရာရာသို႔ လွဴဒါန္းမႈျပဳျခင္းသာ မ်ားပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ေရႊစားပြဲက လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ လူမႈအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမွာ အဆိုပါလွဴဒါန္းမႈမ်ိဳးျပဳျခင္းထက္ ပိုပါတယ္။ လူမႈအက်ိဳးျပဳျခင္းသည္ ေရႊစားပြဲဟူ၍ ျဖစ္တည္လာခ်ိန္ကတည္းမွပင္ လုပ္ငန္း၏ အေရးႀကီး အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ ရွိေနခဲ့ပါတယ္။

ေရႊစားပြဲကို လြန္ခဲ့သည့္ (၈) ႏွစ္က ျပင္သစ္လူမ်ိဳး လူမႈစြန္႔ဦးတီထြင္သူလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးမွ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာလူငယ္မ်ားကို ဥေရာပဟင္းလ်ာမ်ား ခ်က္ျပဳတ္ျပင္ဆင္တည္ခင္းတတ္ေစရန္ သင္ၾကားေပးျခင္းမွတစ္ဆင့္ ဘဝအတြက္လိုအပ္သည့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာရပ္အသစ္မ်ား ရရွိကာ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္အနာဂတ္တို႔ ဖန္တီးႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ လာေရာက္သင္ယူသူ သင္တန္းသား အားလံုးကို ေနရာထိုင္ခင္းအခမဲ့၊ သင္ၾကားစရိတ္အခမဲ့ သာမက သင္တန္းၿပီးဆံုးၿပီးေနာက္ အလုပ္အကိုင္ ရရွိေစရန္လည္း ကူညီပံ့ပိုးေပးေနပါတယ္။

ထိုမွ်မက သင္တန္းသားအသစ္မ်ား ရရွိရန္အတြက္ ျမန္မာႏုိ္င္ငံတစ္ဝွမ္းရွိ မိဘမဲ့ေက်ာင္းမ်ား၊ ဘုရားေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံ သြားေရာက္ၿပီး သင္တန္းသားမ်ား စုေဆာင္းျခင္းကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ေနလ်က္ရွိပါတယ္။ ႏွစ္စဥ္ သင္တန္းတက္ေရာက္ရန္ စာရင္းသြင္းသူ အေျမာက္အျမားရွိေသာ္လည္း သင္တန္းတက္ေရာက္ႏိုင္သည့္ အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ရွိပါတယ္။ ေရႊစားပြဲ၏ Executive Chef ႏွင့္ Co-owner ျဖစ္သူ Davy Elpidio Eek က “သင္တန္းသားေတြအေနနဲ႔ သင္တန္းမတက္ခင္ အခ်က္အျပဳတ္ကြ်မ္းက်င္ဖုိ႔၊ ဝန္ေဆာင္မႈေပးတဲ့အပိုင္းေတြ သိရွိေနဖုိ႔ မလုိပါဘူး။ အေရးအႀကီးဆံုးကေတာ့ သင္ယူလိုစိတ္ရွိဖုိ႔၊ သင္တန္းအေပၚ စိတ္ပါဝင္စားဖုိ႔နဲ႔ စည္းကမ္းရွိဖုိ႔ပါပဲ” ဟူေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ေရႊစားပြဲသည္ ယခုအခ်ိန္အထိ ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းႏွင့္ စားဖုိေဆာင္စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေက်ာင္းသားေပါင္း (၂၀၀) ခန္႔ကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ႏွစ္ၾကာသင္ၾကားရသည့္ ဤသင္တန္းတြင္ သင္တန္းသားမ်ားသည္ ခ်က္ျပဳတ္ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ စားဖိုးေဆာင္ဆိုင္ရာ သီအိုရီမ်ားကို သင္ယူရၿပီး ၎ေနာက္တြင္ လုပ္ငန္းခြင္လက္ေတြ႕ေလ့က်င့္ျခင္းႏွင့္ အေျခခံ အဂၤလိပ္စာတို႔ကို ဆက္လက္ သင္ယူရပါတယ္။ ထိုမွ်မက မီႏူးအသစ္ဖန္တီးျခင္း၊ ဝိုင္ႏွင့္ ေကာ့ေတးလ္အသစ္မ်ား ဖန္တီးျခင္း အစရွိသည္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း သင္ၾကားရပါတယ္။

ေရႊစားပြဲမွ သင္တန္းၿပီးဆံုးသြားသူ အမ်ားအျပားသည္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္ဝွမ္းရွိ အထက္ကရ စားေသာက္ဆုိင္မ်ား၊ ဟုိတည္မ်ားႏွင့္ အေပ်ာ္စီးျမစ္ေၾကာင္းသေဘၤာခရီးစဥ္မ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္လ်က္ ေနေနပါတယ္။ “ေရႊစားပြဲကေန သင္တန္းၿပီးခဲ့တယ္လုိ႔ ေျပာရင္ ကြၽန္ေတာ္အလုပ္ေလွ်ာက္ထားတဲ့ စားေသာက္ဆုိင္ေတြက ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို တေလးတစားရွိၿပီး အလုပ္လည္းခန္႔ၾကတယ္” ဟု ေရႊစားပြဲသင္တန္းသားေဟာင္းျဖစ္သူ၊ လက္ရွိတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ တန္ဖိုးႀကီးစားေသာက္ဆိုင္ႏွစ္ခုတြင္ Sous Chef အျဖစ္ လုပ္ကိုင္ေနသူ ေယာရႈက ဆိုပါတယ္။ ေယာရႈကဲ့သို႔ပင္ ယခုႏွစ္၏ သင္တန္းသားသစ္ (၂၃) သံုးကလည္း မိမိတို႔၏ အိပ္မက္မ်ားကို အမွန္တကယ္အေကာင္အထည္ေဖာ္လိုစိတ္ျဖင့္ ေလ့လာသင္ယူရန္ စိတ္အားထက္သန္ေနၾကပါတယ္။

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ စိတ္လႈပ္ရွားတက္ၾကြေနေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ (စားပြဲထိုး) ေက်ာင္းသူ မညိဳသႏၱာကလည္း သင္တန္းၿပီးဆံုးၿပီးေနာက္ မိမိရည္ရြယ္ထားသည္မ်ားကို ယခုလုိေျပာျပခဲ့ပါတယ္။ “ျမန္မာႏုိင္ငံက ဟိုတယ္တစ္ခုခုမွာ အလုပ္လုပ္ခ်င္တယ္၊ ေနာက္ပိုင္းေတာ့ ႏုိင္ငံျခားမွာျဖစ္ျဖစ္ေပါ့” ဟု အသက္ (၃) ႏွစ္အရြယ္၌ မဂၤလာဒံုရွိ မိဘမဲ့ေက်ာင္းတစ္ခုတြင္ ထားရစ္ခဲ့ျခင္းခံရခဲ့ခ်ိန္မွစ၍ မိဘႏွစ္ပါးအား ေတြ႕ဆံုခြင့္မရရွိခဲ့သူ မညိဳသႏၱာက မိမိေအာင္ျမင္ခ်ိန္၌ မိဘမဲ့ေက်ာင္းအား ျပန္လည္အေထာက္အပံ့ျပဳခ်င္ေၾကာင္းလည္း ဆိုပါတယ္။

မိမိဘာသာရပ္တည္ေနသည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ ေရႊစားပြဲသည္ စားေသာက္ဆိုင္လုပ္ငန္းမွ ရရွိသည့္ေငြျဖင့္ သင္တန္းေပးျခင္း လုပ္ငန္းကို အေထာက္အပံ့ေပးထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ စားေသာက္ဆိုင္အသစ္မ်ား အပတ္စဥ္ ဖြင့္လွစ္ေနၾကသည့္အခ်ိန္၌ ေရႊစားပြဲ၏ အားထားရာမွာ အရသာထူးကဲသည့္ ဟင္းလ်ာ၊ အရည္အေသြးျမင့္ ေကာ့ေတးလ္တို႔ကို သံုးေဆာင္ရင္း တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝသည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုကို အားေပးလုိသည့္ စားသံုးသူမ်ားသာျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိတြင္ ဆိုင္ျပန္လည္မြမ္းမံရန္အတြက္ ေရႊစားပြဲကို ဇူလိုင္လမွစ၍ ခတၱပိတ္ထားပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ လူမႈစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အားေပးအေထာက္အကူျပဳလိုသူ စားသံုးသူမ်ားႏွင့္ ကမာၻလွည့္ခရီးသည္မ်ားထံမွ အားေပးမႈ ျပန္လည္ရရွိရန္ ယခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လလယ္မွစ၍ ဆိုင္ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရွိရပါပါတယ္။

အရည္အေသြးျမင့္ ဟင္းလ်ာမ်ားႏွင့္ အေဖ်ာ္ယမကာမ်ားကို ေရာင္းခ်ေနျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ပါဝင္ပစၥည္းမ်ားကို ေဒသခံ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သူမ်ားထံမွ တိုက္ရိုက္ဝယ္ယူသည့္အတြက္ ေရႊစားပြဲ၏ ဟင္းလ်ာေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ Fine-Dining စားေသာက္ဆိုင္အမ်ားစုထက္ သင့္ေလ်ာ္သည့္အေနအထားတြင္ ရွိေနပါတယ္။ (Appetizer ၊ အဓိကဟင္းပြဲႏွင့္ အခ်ိဳပြဲစသည့္ သံုးမ်ိဳးပါ) Three-course Dinner သို႔မဟုတ္ Tasting Menu အတြက္ ျမန္မာက်ပ္ ၅၀,၀၀၀ မွ ၆၅,၀၀၀ (၃၃ မွ ၄၃ ေဒၚလာ)၊ တစ္ဦးစာ Bistro Lunch ေန႔လယ္စာအတြက္ ျမန္မာက်ပ္ ၁၅,၀၀၀ မွ ၂၀,၀၀၀ (၁၀ မွ ၁၃ ေဒၚလာ) က်သင့္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေရႊစားပြဲစားေသာက္ဆိုင္ႏွင့္ အျခားဆိုင္မ်ားကို အဓိကကြာျခားေစသည့္အခ်က္မွာ စစ္မွန္မႈ၊ ေႏြးေထြးမႈတို႔ႏွင့္ သင္တန္းသားဝန္ထမ္းတို႔ထံမွ အၿပံဳးမ်ား၊ ပေရာဖက္ရွင္နယ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားပင္ ျဖစ္ပါတယ္။

စားေသာက္ဆိုင္အမ်ားစုတြင္ စားသံုးသူမ်ားအတြက္ ေက်နပ္ဖြယ္အခ်ိန္မွာ စားသံုးေနစဥ္ တစ္ခဏမွ်သာျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ သို႔ေသာ္ ေရႊစားပြဲတြင္မူ လာေရာက္သံုးေဆာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ အနာဂတ္၏ မ်ိဳးဆက္တစ္ခုထံ ပညာႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ား လက္ဆင့္ကမ္း ျဖန္႔ေဝေပးရျခင္း၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအေနျဖင့္ ပါဝင္ရသည့္ ပီတိကိုပါ သံုးေဆာင္ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါတယ္။