ကမာၻ႔ အႀကီးဆံုး Pizza ရဲ႕ အက်ယ္အ၀န္းက စတုရန္းေပ ၁၃၅၈၀.၂၈ ေပ ရွိပါတယ္။ အီတလီႏိုင္ငံ၊ Rome ၿမိဳ႕ေန Dovilio Nardi, Andrea Mannocchi, Marco Nardi, Matteo Nardi နဲ႔ Matteo Giannottee တို႔က ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔က လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

Pizza နာမည္ကို Ottavia လို႔ နာမည္ေပးခဲ့ၿပီး ေရာမလိုေတာ့ ၈ ေယာက္ေျမာက္သားလို႔ အဓိပၸာယ္ရပါတယ္။

Pizza ႀကီးက ကမာၻ႔အႀကီးဆံုး Pizza ျဖစ္ေပမယ့္ အရည္အေသြးေကာင္းတဲ့ ပါ၀င္ပစၥည္းေတြနဲ႔လုပ္ထားၿပီး ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္း Gluten-Free ျဖစ္ပါတယ္။