ဝက္ဆိုဒ္ တစ္ခုက “Starbucks” ေကာ္ဖီစြဲေနသူမ်ားကို ၁ လအတြင္း Starbucks ေကာ္ဖီ မေသာက္ဘဲ ေဒသတြင္း ေကာ္ဖီဆိုင္မွာ ေကာ္ဖီ ေသာက္ရင္ ေဒါ္လာ ၁ ေထာင္ေပးမယ္လို႔ ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။

“အရသာရွိတဲ့ ေကာ္ဖီကို ပိုက္ဆံ ယူၿပီး ေသာက္လုိက္ပါ” လို႔ ေျကညာထားပါတယ္။

Business.org ဝက္ခ္ဆိုဒ္က “ေရြးခ်ယ္ခံရၿပီဆိုရင္ ေဒသတြင္း ေကာ္ဖီဆိုင္ေတြကို ေသာက္ခဲ့တဲ့ သင့္ရဲ႕ အေတြ႔အႀကံဳ၊ ေစ်းႏႈန္း၊ အက်ိဳးေက်းဇူး၊ သင့္ ေန႔စဥ္ ေကာ္ဖီ ေသာက္တဲ့ စတိုင္လ္၊ ေဒသတြင္း တျခား ေကာ္ဖီကို ေရြးခ်ယ္သင့္တဲ့ အေၾကာင္းအရင္း တို႔ကို စာတမ္းျပန္တင္ရပါမယ္” လို႔ ေရးထားပါတယ္။

Busienss.org က “Starbucks ကို ကြ်မ္းက်င္ၿပီး Starbucks ေကာ္ဖီ မေသာက္ရရင္ မေနႏိုင္သူမ်ားကို ရွာေဖြေနတယ္”လို႔ ေရးသားထားပါတယ္။

ေရြးခ်ယ္ခံရတဲ့ ေကာ္ဖီ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သူေတြက ေဒသတြင္းမွာရွိတဲ့ ေကာ္ဖီဆိုင္ ၈ ဆိုင္ကို သြားရမွာျဖစ္ျပီး သြားတဲ့ ဓာတ္ပံုေတြကိုလည္း ျပန္တင္ျပရမွာျဖစ္ပါတယ္။

သူတို႔ရဲ႕ အေတြ႔အႀကံဳေတြကို စာတမ္း ျပန္ေရးတင္ေပးရမွာျဖစ္သလို Post ျပန္တင္ရမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ေလွ်ာက္လြွာမ်ားကို စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔မွာ စတင္လက္ခံၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။

Source: UPI