ျပင္သစ္ႏုိင္ငံက နာမည္ႀကီး Desserts မ်ား

ၿဗိတိန္

Iceland က ကိတ္မုန္႔

စေတာ့တလန္ က Desserts

အိုင္ယာလန္

Australia

Photos Credit: Brightside

 Photos Credit: Brightside