ကေလးရွိတဲ့ မိခင္ေတြအားလံုး DHA ဆိုတာ ကေလးေတြအတြက္ အေရးႀကီးတယ္ဆိုတာ သိၾကေပမယ့္ ဘာလို႔ တကယ္အေရးႀကီးတာလဲဆိုတာ မသိၾကပါဘူး။ DHA ဆိုတာ ကေလးေတြရဲ႕ ဦးေႏွာက္၊ မ်က္လံုး အာရံုေၾကာ ဗဟိုစနစ္ေတြရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ အေကာင္းဆံုး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ရာအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္တဲ့ အာဟာရဓာတ္တစ္မ်ိဳးပါပဲ။

120926-F-GJ088-039

DHA ဓာတ္ဟာ ဦးေႏွာက္ တည္ေဆာက္မႈပိုင္းမွာ အဓိက အေရးပါတဲ့ ဓာတ္တစ္မ်ိဳးျဖစ္ၿပီး Omega 3 Fatty Acid Docosahexaenoic Acid (DHA) ဟာ ဦးေႏွာက္ က်န္းမာေရးနဲ႔ ဦးေႏွာက္ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္မႈအတြက္ အဓိက အေရးႀကီးတဲ့ အခန္းက႑မွာ ပါ၀င္ပါတယ္။

ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္အရ DHA ဓာတ္စားသံုးမႈျမင့္မားတဲ့ ကေလးေတြဟာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာေရာ အျမင္အာရံုပိုင္းဆုိင္ရာ လုပ္ေဆာင္မႈမွာေရာ တျခားကေလးေတြထက္ ပိုေကာင္းတယ္ဆိုတာကို ေတြ႔ရွိခဲ့ပါတယ္။

DHA ကိုဘယ္ကရမလဲ

child-children-girl-happy

DHA ကို  အဓိကအားျဖင့္ေတာ့ ဆဲလ္မြန္ငါးလို ငါးေတြကေနရႏိုင္သလို ပင္လယ္စာ၊ ေရညွိကေန ရႏိုင္ပါတယ္။ အခုေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ DHA ပါဝင္တဲ့ ေဆးဝါးေတြကို ထုတ္လုပ္လာၾကပါၿပီ။

ဒါေပမယ့္ DHAဓာတ္ဟာ သူတစ္မ်ိဳးတည္းဆိုရင္ MDA ဆိုတဲ့ ေသြးေၾကာထဲရွိ အာဟာရဓာတ္ေတြကို ပ်က္စီးေစႏိုင္တဲ့ ဓာတုဓာတ္တစ္မ်ိဳးေၾကာင့္ DHA ဓာတ္ပ်က္ပ်ယ္သြားႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ DHA ဓာတ္ အလြယ္တကူ ဓာတ္တိုးပ်က္ပ်ယ္မသြားေအာင္ lutein ဓာတ္နဲ႔ သဘာဝဗီတာမင္ E ေပါင္းစပ္ၿပီး ကာကြယ္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။

DHA၊ Lutein နဲ႔ သဘာ၀ဗီတာမင္ E ေပါင္းစပ္လိုက္တဲ့အခါ

children-286239_960_720

DHA ကေတာ့ Omega-3 Fatty Acid ျဖစ္ၿပီး ကေလးေတြရဲ႕ ဦးေႏွာက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊ အျမင္အာရံုနဲ႔ အာရံုေၾကာစနစ္က်န္းမာေရးအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါတယ္။  သဘာ၀ ဗီတာမင္ E ကေတာ့ Antioxidant တစ္မ်ိဳးျဖစ္ၿပီး ဆဲလ္ေတြ ထိခိုက္ပ်က္စီးျခင္းကေန ကာကြယ္ေပးပါတယ္။ သဘာ၀ ဗီတာမင္ E က ကေလးေတြရဲ႕ ဥာဏ္ရည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအတြက္ပိုမိုအေရးပါၿပီး၊ ခႏၶာကိုယ္ကေန အာဟာရဓာတ္ စုပ္ယူမႈကို အျပည့္ရရွိေစပါတယ္။ Lutein  ဓာတ္ဟာလည္း ကေလးေတြရဲ႕ ဥာဏ္ရည္ကို ဖြံ႔ၿဖိဳးေစၿပီး အျမင္အာရံုနဲ႔ သိျမင္မႈဆိုင္ရာစြမ္းရည္ေတြကို တိုးတက္ေစပါတယ္။

DHA ဓာတ္ဟာ ဓာတ္တိုးပ်က္ပ်ယ္မႈကိုျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ဦးေႏွာက္စြမ္းေဆာင္ရည္ကို တက္ၾကြေစတဲ့ တစ္ရွဴးေလးေတြဟာ ဓာတ္တိုးပ်က္ပ်ယ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ DHA ဓာတ္တိုးပ်က္ပ်ယ္မႈကို ကာကြယ္ဖို႔အတြက္ Lutein နဲ႔ သဘာဝဗီတာမင္ E တုိ႕လို အစြမ္းထက္ Antioxidant ကို ျဖည့္စြက္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ ေလ့လာေတြ႔ရွိမႈတစ္ခုအရ Antioxidants ေတြဟာ ဦးေႏွာက္ဆက္သြယ္မႈကို ပိုမို ဖြံ႔ၿဖိဳးဖို႔အတြက္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ Antioxidant ဟာ ေလ့လာသင္ယူမႈ လြယ္ကူေစဖို႔အတြက္ ကေလးငယ္ေတြရဲ႕ အေစာဆံုး ဦးေႏွာက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကို မ်ားစြာအေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစပါတယ္။

DHA ၊ သဘာ၀ ဗီတာမင္ E နဲ႔ Lutein ဓာတ္ ပါ၀င္တဲ့ အစားအစာကို ေကၽြးမယ္ဆိုရင္ သင့္ ကေလးရဲ႕ ဥာဏ္ရည္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈနဲ႔ ေလ့လာသင္ယူမႈကို ပိုမိုျမန္ဆန္ေစပါတယ္။

Similac