က်န္းမာေရး - Health | အေထြေထြ ဗဟုုသုုတ - General Knowledge

ကန္စြန္းရြက္ – အိုုးထဲတြင္ စိုုက္နည္း

August 19, 2016

ကန္စြန္းရြက္ – အိုုးထဲတြင္ စိုုက္နည္း


Share this on:

ကန္စြန္းရြက္ နွစ္သက္သူမ်ား မိမိဧ။္ ေနအိမ္တြင္ အိုးနွင့္ သန္႔ရွင္းစြာစိုက္ရ်္ ေဘးကင္းစြာ စားသံုးနိုင္ရန္ ကန္စြန္းရြက္စိုက္နည္းကို မ်ွေဝလိုက္ပါတယ္ ။

ရန္ကုန္တြင္ ကန္စြန္းခင္းမွ ခူးရ်္ ကစြန္းရြက္ ေရာင္းသူမ်ား ရွိသကဲ႔သို႔ အခ်ဳိ႕ကလည္း ေရဆိုးေျမာင္းေဘးတြင္ အေလ့က် ေပါက္ေနေသာ ကန္စြန္းရြက္မ်ားကို တနုိင္တပိုင္ စီးျပီး ေရာင္းသူမ်ား ရွိပါသည္ ။ ေရဆိုးေျမာင္းထဲတြင္ စက္ရုံမွ စြန္႔ျပစ္သည့္ ဓါတုေဗဒ ေရဆိုးမ်ား လူေနအိမ္မ်ားမွ စြန္႔ျပစ္သည့္ အညစ္အေၾကးမ်ား ရွိျပီး ထိုအနီး အနားတြင္ေပါက္ေသာ ကန္စြန္ >းရြက္မ်ားတြင္ လူကို ဥပဒ္ေပးေသာ ပိုးမႊားမ်ားပါရွိရ်္ စားသံုုးမိပါက ေရာဂါဆိုးမ်ား ရရွိနိုင္ပါသည္ ။ မိတ္ေဆြ ကန္စြန္းရြက္ ဝယ္လ်င္ သတိထားရ်္ ဝယ္ယူ စားသံုးသင့္ပါသည္

***ကန္စြန္းရြက္ကိုု အိုုးနွင့္ စိုုက္သည့္နည္းကိုု မ်ွေဝေသာ မူလပိုုင္ရွင္ နွင့္ မ်ွေဝသူ အာားလံုုးကိုု MyFood Myanmar မွ ေက်းဇူးအထူးတင္ပါတယ္ ။

ကန္စြန္းရြက္ကို ဒီလိုလည္း စိုက္ပ်ဳိးႏိုင္ပါတယ္ ။ ရိုးရိုးကန္စြန္းရြက္ စည္အိုးထဲ ထည့္ထားတာ ။ စိုက္ပင္ဆို ဒီလို တညီတည္း အတိုအရွည္ မညီေရအိုး တစ္ဘက္တည္း စုမေနပါ ။

စိုက္လိုပါက အိုးအတြင္း

၁ – သဲ တစ္ဆ ၊ ေျမေဆြး နွစ္ဆ ၊ ျပာ တဆ သမေမႊျပီး အိုးတြင္း သုံးပုံ နွစ္ပုံ ထည့္ပါ ။
၂ – ေျမညွိ ကန္စြန္းေစ့ ၁၀၀ခန့္ျဖဴး ၊
၃ – အေပၚမွ သဲျမဳတ္ေအာင္ ျဖဴး ၊
၄ – ေရေလာင္းေပး ၊ ၅ ရက္ခန့္တြင္ အပင္၂လက္မခန့္ ရွည္လာလ်ွင္ ေရ၁လက္မ အျမဲျမွပ္ထားပါ ။
၅ – ၂၀ရက္ ၾကာလ်င္ ခူးစားပါ ။

ေနာက္တနည္းမွာ

၁ – သဲ တဆ ၊ ေျမေဆြး တဆ ၊ ျပာ တစ္ဆုတ္ ေရာျပီး အိုးတြင္းထည့္ ။
၂ – ထိုေျမေပၚ ေရ လက္ေလးသစ္ခန္႔ ထည့္ ။
၃ – ေစ်းမွ ကန္စြန္းရြက္ တစ္စည္းဝယ္ ။ ကစြန္းညြန့္က္ု ၃လက္မေလာက္ ေျမျမ်ဳပ္ရ်္ တစ္ပင္းျခင္းစိုက္ ။
၄ -၁၀ ရက္ အတြင္း အညြန္႔ ခူးစား ။
၅ – ၇ ရက္ တစ္ၾကိမ္ခန္႔ နြားေခ်းေဆြး လက္တစ္ဆုပ္ခန္႔ ထည့္ေပး ။ သို႔မဟုတ္ အညြန္႔ ခူးျပီးတိုင္း နြားေခ်း ေျမမေဆြးထည့္ ။
၆ – ေနပူ တိုုက္ရိုက္က်ရာမွာထား ၊ ၇ ရက္ တၾကိမ္ ေၾကာ္စားလို႔ ရ၏ ။

2

3

4

5

Review

User Rating

3.5 (32 Votes)
error: Alert: Copyright © 2018. MyFood Myanmar