ကေလးေတြလည္း ျကိုက္နွစ္သက္မယ့္ ပင္လယ္ဓားျမ ေလွပံုစံေလး ပံုေဖာ္ရေအာင္။

ပထမဆံုး ဖရဲသီးကို ထက္ျခမ္းျခမ္းလုိက္ပါ။ သေဘၤာပံုစံ ျဖစ္ေအာင္ အနားေလးေတြကို လွီးေပးပါ။

ဇြန္းနဲ႔ ဖရဲသီးအသားကို အလံုးေလးေတြ ျဖစ္ေအာင္ ခပ္ထုတ္ပါ။

အလံပံုစံေလးေတြအတြက္ ဖရဲသီး အခြံေလးေတြကို ေရလိႈင္းပံုစံေလးေတြ လွီးလိုက္ပါ။

တူေလးနဲ႔ ဖရဲသီးေတြကုိ ထိုးစိုက္ျပီး အလံပံုစံ ျဖစ္ေအာင္လုပ္ပါ။

ဖရဲသီး သေဘၤာသီးထဲကို ဖရဲသီးအလံုးေတြ၊ စပ်စ္သီးေလးေတြ ထည့္ုပါ။

တူေလးေတြကို ဖရဲသီး သေဘၤာ အေပါ္မွာ စိုက္လိုက္လွ်င္ ပင္လယ္ဓားျမပံုစံ ဖရဲသီးေလး ရပါျပီေနာ္။