၁ ။ ကိုယ္ခံအားစံနစ္ကို အားေကာင္းေစျခင္း ( Strengthen Immune System )

ပိႏၷဲသီး မွာ ဗီတာမင္ စီ မ်ားစြာပါ၀င္သျဖင့္ ဘက္တီးရီးယား ႏွင့္ ဗိုင္းရပ္ ပိုးမ်ားကို ကာကြယ္ပါသည္ ။ ဗီတာမင္စီက ေသြးျဖဴဥမ်ား၏လုပ္ငန္းကို အားေပးပါသည္ ။

၂ ။ ကင္ဆာေရာဂါကာကြယ္ျခင္း (Protect against Cancer)

ပိႏၷဲသီးတြင္ ဖိုင္တိုုနူးႀထိရင့္ ( Phytonutrients ) မ်ားျဖစ္ေသာ လစ္ဂနမ္ ( Lignans ) ၊ အိုင္ဆိုဖေလဘုန္း ( Isoflavones ) ၊ ဆက္ပိုနင္ ( Saponins ) မ်ား ပါ၀င္ပါသည္ ။ ၎ဓါတ္မ်ားက ကင္ဆာ ႏွင့္ အိုမင္းျခင္းကို ကာကြယ္ေပးသည့္ သတၱိရွိပါသည္ ။

၃ ။ အစာေခ်ျခင္းကို ကူညီျခင္း ( Aids in Healthy Digestion )

ပိႏၷဲသီးမွာ အစာအိမ္အနာ ေပ်ာက္ေစသည့္ သတၱိရွိၿပီး၊ အစာေခ် လုပ္ငန္းမ်ားကို ေကာင္းမြန္ေစပါသည္။ ဖိုင္ဘာဓါတ္ ၾကြယ္၀သျဖင့္ အစာလမ္းေၾကာင္း လႈပ္ရွားမႈေကာင္းေစသျဖင့္ ၀မ္းခ်ဳပ္ျခင္းကို ကာကြယ္ေပးပါသည္ ။ ဖိုင္ဘာဓါတ္က အူလမ္းေၾကာင္းတြင္းမွ ကင္ဆာျဖစ္ေစမည့္ အဆိပ္အေတာက္မ်ားကိုု စြန္႕ပယ္ရန္ အကူအညီ ေပးပါသည္ ။

၄ ။ မ်က္စိႏွင့္ အေရျပားက်န္းမာေရး ( Maintain a Healthy Eye and Skin )

ဗီတာမင္ ေအ ၾကြယ္၀စြာ ပါ၀င္သျဖင့္ မ်က္စိ က်န္းမာေရး အတြက္ေရာ အေရျပား က်န္းမာေရးအတြက္ပါ ေကာင္းမြန္ပါသည္။

၅ ။ အားတိုုးေစျခင္း ( Boost Energy )

ပိႏၷဲသီးတြင္ ဖရပ္တိုု႕ ( Fructose ) ႏွင့္ ဆူကရိုု႕ ( Sucrose ) ပါ၀င္သျဖင့္ စြမ္းအင္ ခ်က္ျခင္း တိုုးေစပါသည္ ။

၆ ။ ေသြးတိုုးက်ေစျခင္း ( Lower High Blood Pressure )

ပိုုတက္ဆီယမ္ ( Potassium ) ပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ ေသြးတိုုး က်ေစသည့္ျပင္ နွလံုုးေရာဂါ ( Heart Attack ) ႏွင့္ ေလျဖတ္ျခင္း ( Stroke ) ျဖစ္ျခင္းကိုုပါ ကာကြယ္ေပးပါသည္ ။

၇ ။ ရင္ၾကပ္ပန္းနာ ( Control Asthma )

ပိႏၷဲပင္အျမစ္ျပဳတ္က ပန္းနာေရာဂါ သက္သာေပ်ာက္ကင္းေစပါသည္။

၈ ။ အရိုုးသန္မာေစျခင္း ( Strengthen the Bone )

ကယ္လဆီယမ္ စုုပ္ယူရာတြင္ အေရးပါသည့္ မဂၢနီဆီယမ္ဓါတ္ ၾကြယ္၀စြာပါ၀င္ၿပီး ၎ဓါတ္က ကယ္လဆီယမ္ႏွင့္ ပူးတြဲလုုပ္ကိုုင္သျဖင့္ အရိုုးပြေရာဂါ (Osteoporosis) ကိုု ကာကြယ္ၿပီး ၊ အရိုုးမ်ားကိုု သန္မာေစပါသည္ ။

၉ ။ ေသြးအားနည္းေရာဂါ ကာကြယ္ျခင္း ( Prevent Anemia )

သံဓါတ္ ၾကြယ္၀စြာ ပါ၀င္သျဖင့္ ေသြးအားနည္းေရာဂါကို ကာကြယ္ပါသည္ ။

၁၀ ။ သိုုင္းရိြဳက္ဂလင္းကိုု ထိန္းသိမ္းျခင္း ( Maintain a Healthy Thyroid )

ေကာပါးဓါတ္ (Copper) ၾကြယ္၀စြာ ပါ၀င္သျဖင့္ သိုုင္းရိြဳက္ဂလင္း၏ ေဟာ္မုုန္း ထုုတ္လုုပ္ျခင္း လုုပ္ငန္းကိုု အေထာက္အပံ့ ေပးပါသည္ ။

က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ

Credit: ေဒါက္တာျမင့္သိန္း