ၾကက္သြန္ၿမိတ္မ်ားကို ေသခ်ာစြာ ထိန္းသိမ္းထားမယ္ဆိုရင္ ရက္သတၲေလးပတ္ကေန ငါးပတ္အထိ အထားခံပါတယ္။ စာဖတ္သူအေနနဲ႔ ၾကက္သြန္ၿမိတ္မ်ားကို ၾကာရွည္အထားခံေအာင္ ဘယ္လိုလွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ေတြ အသံုးျပဳရမလဲဆိုတာ စိတ္ဝင္စားေနေလာက္ၿပီလို႔ ထင္ပါတယ္။

လွ်ိဳ႕ဝွက္နည္းလမ္းေတြကို သိခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ အခုပဲ ဆက္ေလ့လာၾကည့္လိုက္ရေအာင္။

အရင္ဦးဆံုး ၾကက္သြန္ၿမိတ္ကို စည္းထားတဲ့ သားေရကြင္းကို ဖယ္လိုက္ပါ။ ထို႔ေနာက္ ၾကက္သြန္ၿမိ္တ္ရဲ႕ အျမစ္မ်ားကို လွီးထုတ္လိုက္ပါ။

ထို႔ေနာက္ ၾကက္သြန္ၿမိတ္ထည့္မယ့္ အလံုပိတ္အိတ္ရဲ႕အလ်ားေပၚ မူတည္ၿပီး ၾကက္သြန္ၿမိတ္ကို တစ္ဝက္တိတိ လွီးျဖတ္လိုက္ပါ။

လွီးျဖတ္ၿပီးေသာ ၾကက္သြန္ၿမိတ္က ေရစိုေနပါက တစ္သွ်ဴးစျဖင့္ ေျခာက္ေအာင္ သုတ္လိုက္ပါ။

ၾကက္သြန္ၿမိတ္ေျခာက္သြားၿပီဆိုပါက တစ္သွ်ဴးစရဲ႕အလယ္တည့္တည့္မွာ ၾကက္သြန္ၿမိတ္ထည့္လိုက္ပါ။ ထို႔ေနာက္ ၾကက္သြန္ၿမိတ္ကို တစ္သွ်ဴးျဖင့္ ပတ္ထားလိုက္ပါ။ ၿပီးတဲ့အခါ ေလလံုအိတ္ထဲ ၾကက္သြန္ၿမိတ္ကို ထည့္ထားၿပီးေနာက္ ေရခဲေသတၲာထဲ ထည့္သိမ္းထားရပါမယ္။

သတိျပဳရန္အခ်က္မ်ား

ေရခဲေသတၲာထည့္ထားေသာ ၾကက္သြန္ၿမိတ္အိတ္အေပၚတြင္ ေလးလံေသာ ပစၥည္းမ်ား မတင္မိပါေစနဲ႔။

တစ္ပတ္ျပည့္တိုင္း ေရခဲေသတၲာထဲက ထုတ္ၿပီး ၾကက္သြန္ၿမိတ္မ်ားကို စစ္ေဆးေပးရပါမယ္။ ထိုကဲ့သို႔ စစ္ေဆးတဲ့အခါ ေရစိုေနတဲ့ ၾကက္သြန္ၿမိတ္မ်ားကို ေျခာက္ေအာင္ သုတ္လိုက္ပါ။

ၾကက္သြန္ၿမိတ္မ်ားတြင္ ေပ်ာ့ေနေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ား၊ ႏြမ္းေနေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ရွိပါက ကတ္ေၾကး (သို႔) ဓားျဖင့္ လွီးထုတ္လိုက္ပါ။

ထိုကဲ့သုိ႔ စစ္ေဆးၿပီးပါက ေစာေစာက ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အဆင့္မ်ားအတိုင္း တစ္ဆင့္ခ်င္းစီ ျပန္လည္သိမ္းဆည္းထားရပါမယ္။

ဒီနည္းလမ္းေတြကို အသံုးျပဳမယ္ဆိုရင္ေတာ့ သင့္အိမ္က ၾကက္သြန္ၿမိတ္က အခ်ိန္အၾကာႀကီး အထားခံေနမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။

Source: mykoreankitchen.com