ေစ်းအႀကီးဆံုး အစားအစာေတြက ဘာေတြျဖစ္မလဲဆိုတာ စိတ္ဝင္စားေနၾကၿပီလား။ စာဖတ္သူတို႕ မထင္ထားေလာက္ေအာက္ ေစ်းအရမ္းႀကီးတဲ့ အစားအစာေတြကို မွ်ေဝေပးလိုက္ပါတယ္။

၁။ Matsutake မိႈ

၁ ကီလိုဂရမ္ကို အေမရိကန္ေဒၚလာ $600 ရွိပါတယ္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွာ အဓိကေပါက္ေရာက္ၿပီး အာရွမွာ ေတြ႕ရတဲ့ မိႈပါ။

၂။ Kopi Luwak ေကာ္ဖီ

၁ ကီလိုဂရမ္ကို အေမရိကန္ေဒၚလာ $250 မွ $1200 ထိရွိပါတယ္။

၃။ ပ်ံလႊားငွက္သိုက္ဟင္းရည္

ပ်ံလႊားငွက္သိုက္ဟင္းရည္ကလည္း အရမ္းအရသာရွိၿပီး ေစ်းအရမ္းႀကီးပါတယ္။ ၁ ကီလိုဂရမ္ကို အေမရိကန္ေဒၚလာ $3000 ရွိပါတယ္။

၄။ Ayam Cemani ၾကက္အမည္း

အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံမွာ အဓိက ရရွိတဲ့ ၾကက္အမည္းဟင္းျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ေကာင္ကို အေမရိကန္ေဒၚလာ $200 ေလာက္ရွိပါတယ္။

၅။ ဂ်ပန္ Wagyu သားကင္

၁ ကီလိုဂရမ္ကို အေမရိကန္ေဒၚလာ $450 ထိေစ်းရွိပါတယ္။

၆။ Moose ခ်ိစ္

ကမၻာေပၚရွိ ေစ်းအႀကီးဆံုး အစားအစာအခ်ိဳ႕

ခ်ိစ္ေတြထဲမွာ ေစ်းအႀကီးဆံုး ခ်ိစ္ျဖစ္ၿပီး Sweden ႏိုင္ငံမွာ ရွိ Moose House Farm မွာ ရရွိပါတယ္။ အျဖဴေရာင္ရွိၿပီး ၁ ကီလိုဂရမ္ကို အေမရိကန္ေဒဴလာ $1070 ေက်ာ္ရွိပါတယ္။ အကန္႔အသတ္နဲ႔လည္း ထုတ္လုပ္ပါတယ္။