မနက်စာစားတဲ့အခါမှာ ကြက်ဥကို ဘာကြောင့် ထည့်သွင်းစားသုံးပေးသင့်သလဲ