က်န္းမာေရး - Health | ဟင္းခ်က္ဖြယ္ရာမ်ား - Ingredients | အေထြေထြ ဗဟုုသုုတ - General Knowledge

ကိုယ္ခႏၶာအတြက္ေကာင္းမြန္ေသာ ေထာပတ္ဆီ၏ေကာင္းက်ိဴး (၆) ခု

August 6, 2016

ကိုယ္ခႏၶာအတြက္ေကာင္းမြန္ေသာ ေထာပတ္ဆီ၏ေကာင္းက်ိဴး (၆) ခု

Share this on:

ေထာပတ္သီးသည္ က်န္းမာေရးအတြက္အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ အသီးျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္ခႏၶာကို က်န္းမာေစ
ေသာ Fat မ်ားပါဝင္ျပီး အဆီထုတ္လို႔ရေသာ အသီးတစ္မ်ိဳးဘဲျဖစ္ပါတယ္။ေထာ္ပတ္သီးဆီကို သံလြင္ဆီေလာက္
သိတဲ႔သူသိပ္မ်ားမ်ားစားစားမရွိေပမဲ႔ ေထာ္ပတ္ဆီဟာ ဆီေတြထဲမွာ အရသာရွိျပီး အစြမ္းကေတာ့ အင္မတန္ၾကီး
မားလွပါတယ္။

၁။ က်န္းမာေရးအတြက္အထူးေကာင္းမြန္ေသာ Oleic Acid ပါဝင္ပါတယ္။

Oleic Acid တြင္ ကိုယ္ခႏၶာဖြဲ႔ျဖိဳးမႈအတြက္ လိုအပ္ေသာ Omega-6 မွ Omega-3 အထိ ပါဝင္ပါတယ္။ ထို႔
ေၾကာင့္ Oleic Acid ပါဝင္တဲ႔ ေထာ္ပတ္ဆီကို မ်ားမ်ားမွီဝဲေပးသင့္ပါတယ္။

၂။ ေသြးေပါင္ခ်ိန္မွန္ေစပါတယ္။

ေထာ္ပတ္ဆီ နဲ႔ သံသြင္ဆီတုိ႔သည္ Cholesterol နည္းေသာ အဆီမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ နွလံုးေသြးေၾကာ
က်ဥ္းျခင္း၊ နွလံုးအဆီဖံုးျခင္း၊ေသြးတြင္း Cholesterol မ်ားျခင္း ၊အဝလြန္ျခင္း အစရွိသည့္ ေရာဂါမ်ားျဖစ္ျခင္းမွ
ကာကြယ္ေပးပါတယ္။ ေသြးေပါင္ခ်ိန္မွန္ေစျပီး ေသြးေပါင္ခ်ိန္က်ျခင္းတို႔မွလည္း ကာကြယ္ေပးပါတယ္။

၃။ မ်က္စိအားေကာင္းေစေသာ Lutein Antioxidant ဓာတ္မ်ားရရွိပါတယ္။

ေထာ္ပတ္ဆီတြင္ မ်က္စိအားေကာင္းေစေသာ Lutein (Carotenoid) ဓာတ္ပါဝင္ပါတယ္။ Lutein ဓာတ္မ်ား
မ်ားပါဝင္ေသာ အစာမ်ားကိုမ်ားမ်ားစားသံုးေပးလ်ွင္ သက္ၾကီးပိုင္းေတြမွာအျဖစ္မ်ားေသာ မ်က္စိမႈံျခင္း၊ မ်က္စိ
တိမ္ဖံုးျခင္း၊မ်က္စိအားနည္းျခင္း အစရွိတဲ႔ မ်က္စိေရာဂါမ်ား မျဖစ္ေစရန္ ကာကြယ္နိုင္ပါတယ္။ မိမိတို႔ ကိုယ္
ခႏၶာသည္ Lutein ဓာတ္ကို မထုတ္လုပ္ေပးနိုင္ေသာေၾကာင့္ အစားအေသာက္ျဖင့္ Lutein ဓာတ္ကိုျဖည့္
တင္းရပါတယ္။

၄။ ကိုယ္ခႏၶာအတြက္လိုအပ္ေသာ Nutrient မ်ားကို စုပ္ယူရာမွာ ကူညီေပးပါတယ္။

တခ်ိဳ႔ေသာ္ Nutrient မ်ားသည္ အဆီျဖင့္ စုပ္ယူမွသာ ကိုယ္ခႏၶာအတြက္ လံုလံုေလာက္ေလာက္စုပ္ယူလို႔ရနိုင္
ပါတယ္။ ထို ႔Nutrient မ်ားထဲမွ မ်က္စိအားေကာင္းေစေသာ Carotenoid Antioxidant သည္ အဆီျဖင့္စုပ္
ယူမွသာ ရရွိေသာ Nutrient တမ်ိဳးဘဲျဖစ္ပါတယ္။

၅။ အရိုးအဆစ္မ်ားေရာင္ရမ္းျခင္း (Arthritis) ေရာဂါ မျဖစ္နိုင္ရန္ကာကြယ္ေပးပါတယ္။

ေထာ္ပတ္ဆီသည္ အရိုးအဆစ္မ်ားေရာင္ရမ္းျခင္းအတြက္ Pain Killer အျဖစ္အသံုးျပဳၾကပါတယ္။ နာက်င္
ကိုက္ခဲမႈကို သက္သာေစျပီး လ်ွင္ျမန္စြာေပ်ာက္ကင္းေစေသာေၾကာင့္ တင္ပါးဆံု နွင့္ ဒူးေခါင္း တို႔လို အနာ
က်င္ဆံုးေသာ ေနရာမ်ားမွာ Arthritis ျဖစ္ပါက ေထာ္ပတ္ဆီကို ေန႔စဥ္လိမ္းေပးျခင္း စားသံုးေပးျခင္းမ်ားျပဳ
လုပ္သင့္ပါတယ္။

၆။ အသားအရည္ေခ်ာမြတ္ေစျပီး အနာက်က္ျမန္ေစပါတယ္။

ေထာ္ပတ္ဆီမွာပါဝင္တဲ႔ Fatty Acid သည္ အသားအရည္ကိုေခ်ာမြတ္ေစျပီး အနာက်က္ျမန္ေစပါတယ္။
Vitamin B12 ပါဝင္ေသာေၾကာင့္ အသားအရည္ကိုနုပ်ိဳေစပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ အသားလွခ်င္သူမ်ား
အတြက္ ေထာ္ပတ္ဆီက်ု ေန႔စဥ္ပံုမွန္လိမ္းေပးျပီး Spa လုပ္ေပးသင့္ပါတယ္။

Credit: Shwemom http://shwemom.com

Review

User Rating

4.3 (4 Votes)