အင္းေလး ေဒသတြင္ အမဲသားေရကိုု ပံုု ၁ တြင္ ျပထားသည့္အတိုုင္း အေျခာက္လွမ္း၍ အမဲသားေရ အေျခာက္ ျပဳလုုပ္ထားၾကသည္ ။  အမဲ သားေရ အေျခာက္ကိုု ေၾကာ္၍ လည္းေကာင္း ၊ သုုပ္၍ လည္းေကာင္း စားၾကပါသည္ ။  အမဲသားေရဂြေၾကာ္ကိုု ငါးထမင္းနယ္ ၊ ရွမ္းေခါက္ဆြဲ ၊ တိုု႔ဖူးေႏြးတိုု႔နွင့္ တြဲစားၾကပါသည္ ။  အသုုပ္ကိုု အခ်ဳိ႕က ထမင္းနွင္႔ တြဲစား၍ ၊ အခ်ဳိ႕ကလည္း အဆာေျပ ေရေႏြးၾကမ္းေလးနွင့္ တြဲစားပါသည္ ။  စားလိုု႔ေကာင္းပါတယ္ ။  အမဲသားေရက ထုုပ္ထုုပ္နဲ႔ ၊ ငွက္ေပ်ာဖူးက အိအိေလး ၊ နွမ္းပါေတာ့ ေမႊးေမႊးနဲ႔ေပါ့ ။  အင္းေဒသ ေရာက္ရင္ စားၾကည့္ပါ ။

ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ား

 • အမဲသားေရ
 • ငွက္ေပ်ာဖူးပြင့္
 • နွမ္းေလွာ္
 • ခရမ္းခ်ည္သီး
 • ဆား
 • ၾကက္သြန္ျဖဴဆီခ်က္
 • ငရုုတ္သီးမႈန္႔ ခြဲၾကမ္း ဆီေၾကာ္
 • အခ်ဳိမႈန္႔

ျပဳလုပ္နည္း

 1. အမဲသားေရကိုု ေရအၾကာၾကီး စိမ္ပါ (၁၈ နာရီခန့္) ။ ၿပီးလွွ်င္ မီးေအးေအးျဖင့္ နူးသည္အထိ ျပဳတ္ပါ။ နူးလ်င္ အမဲသားေရကိုု တလက္မ ေက်ာ္ေက်ာ္ခန္႔ ျဖတ္ထားပါ ။
 2. ခရမ္းခ်ဥ္သီးမ်ားကိုု ေရျမဳပ္ေအာင္ ျပဳပ္ၿပီး ခရမ္းခ်ဥ္သီးအရည္ကိုု ဇကာျဖင့္ တိုုက္ခ်ပါ ။ ခရမ္းခ်ဥ္သီး အခြံနွင့္ အေစ့ကိုု မသံုုးပါ။ ငွက္ေပ်ာဖူးပြင့္၏ အနုုေလးမ်ားကိုု ျပဳပ္၍ ပါးပါး လွီးထားပါ။
 3. ၿပီးလွ်င္ အမဲသားေရ နွင္႔ ငွက္ေပ်ာဖူးပြင့္ ကိုု ဆား ၊ ခရမ္းခ်ည္သီး အရည္ ၊ အခ်ဳိမႈန္႔ တိုု႔နွင့္ နွ႔ံစပ္ေအာင္နယ္ပါ ။
 4. အရသာ အေပါ့အငံျမည္း၍ ၾကက္သြန္ျဖဴဆီခ်က္ကိုု အေပၚမွ အနည္းငယ္ ဆန္း၍ သံုုးေဆာင္နိုုင္ပါၿပီ။ အစပ္ နွစ္သက္ပါက ငရုုတ္သီးမႈန္႔ ခြဲၾကမ္း ဆီေၾကာ္ ထည့္၍ စားနိုုင္ပါသည္။

Credit: Ma Aye & My Food Myanmar