ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ား

 • ထမင္း
 • ပုုဇြန္ ခ်ဥ္ေပါင္ ဇရစ္ရုုိး ဟင္းေလွာ္
 • ေဂြးသီး ငပိေထာင္း
 • ခရမ္းခ်ဥ္သီးေပါက္စ ေရာင္စံုု
 • မ်ွစ္နုု ျပဳတ္
 • ဒညင္းသီး ျပဳတ္
 • ခရမ္းသီးေပါက္စ
 • ငါးခူကင္

ျပဳလုပ္နည္း

 1. ထမင္းၾကမ္း တြင္ မေန႔ညက က်န္တဲ့ ပုုဇြန္ ခ်ဥ္ေပါင္ ဇရစ္ရုိး ဟင္းေလွာ္ နဲ႔ ကုန္လု နီးပါး ျဖစ္ေနတဲ့ ေဂြးသီး ငပိေထာင္း နဲ႔ပါ ထည့္နယ္ပါတယ္။
 2. နယ္ထားတဲ့ ထမင္းနယ္ကို မ်ွစ္နု ျပဳတ္၊ ဒညင္းသီး ျပဳတ္၊ ခရမ္းသီးေပါက္စ ၊ ခရမ္းခ်ဥ္သီးေပါက္စ ေရာင္စံု တိုု႔နွင့္ တြဲစားၾကည့္ပါ၊ ရွာလည္သြားပါမည္။
 3. မီးေအးေအးနွင့္ ကင္ထားတဲ့ ငါးခူကင္က မီးေသြး မီးဖိုုေပၚက အခ်ဆိုေတာ့ ထမင္းနယ္နဲ႔ လိုက္ျပီေပါ့။
 4. အခ်ဳိမႈန္႔ လံုးဝ မပါပါ။ မိမိ နွစ္သက္က ထည့္နိုင္ပါသည္။

MyFood Myanmar