ေကာ္ဖီေသာက္ရင္း က်န္တဲ့ ေကာ္ဖီပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဝိုင္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ေရခဲတုံးေလးေတြလို ခဲထားၿပီး တမူထူးျခားစြာ လုပ္စားလို႔ရပါတယ္။

ေကာ္ဖီ

ေကာ္ဖီအိုးထဲမွာ ေကာ္ဖီတခ်ိဳ႕က်န္ခဲ့တာမ်ိဳးရွိရင္ မသြန္ပစ္ပါနဲ႔။ ေရခဲခဲတဲ့ ခြက္ေလးထဲထည့္ၿပီး ခဲထားလိုက္ပါ။ ေနာက္ေန႔က်ရင္ ေရခဲတုံးေလးေတြ ထည့္ၿပီး ႏြားႏုိ႔နဲ႔ ေဖ်ာ္ေသာက္လို႔ရပါတယ္။

ဝိုင္

သင့္မွာ ဝိုင္ပုလင္းထဲမွာ ဝိုင္လက္က်န္ေလးေတြ ရွိေနရင္ ေရခဲခဲတဲ့ ခြက္ေလးထဲမွာ ဝိုင္ကို ထည့္လိုက္ၿပီး ခဲလိုက္ပါ။ ေနာက္ပိုင္း ဝိုင္အခဲေလးကို ဒီအတုိင္းစားလည္းရပါတယ္။

ဒိန္ခ်ဥ္

ရက္လြန္ခါနီး ဒိန္ခ်ဥ္ေတြကိုလည္း ေရခဲခဲ တဲ့ ခြက္ေလးထဲထည့္ထားၿပီး ခဲလိုက္ပါ။ Smoothies လုပ္ရာမွာ အသံုးဝင္ပါတယ္။

ေခ်ာကလပ္၊ စေတာ္ဘယ္ရီ

အစားအစာ လက္က်န္ေတြကို ေရခဲတံုးပံုစံေလး လုပ္ၿပီး သိမ္းထားရေအာင္

ေရခဲခဲတဲ့ ခြက္ေလးထဲကို စေတာ္ဘယ္ရီထည့္ၿပီး ေခ်ာကလပ္ကို အရည္ေဖ်ာ္ၿပီး အေပၚကေန ေလာင္းထည့္လိုက္ပါ။ ၿပီးရင္ ခဲလိုက္ပါ။ ဒါဆိုရင္ ေခ်ာကလပ္ငံုထားတဲ့ စေတာ္ဘယ္ရီေလး ရပါၿပီ။

Mojito

Mojito လုပ္ေသာက္ၿပီး က်န္ေသးရင္ ေရခဲခဲတဲ့ ခြက္ထဲထည့္ၿပီး အေပၚကေန ပူစီနံ အုပ္ထည့္ထားပါ။ ၿပီးရင္ ခဲလိုက္ပါ။ ဒါဆိုရင္ Mojito ကို ေရခဲတံုးေလး စုပ္ၿပီး စားလုိ႔လည္းရပါတယ္။