ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ား

 • နြားနိုု႔ – ၇၅က်ပ္သား
 • နိုု႔စိမ္း ၁ ဘူး
 • နိုု႔ဆီ အနည္းငယ္
 • Agar (အစိမ္းေရာင္) ေက်ာက္ေက်ာ ၁ထုပ္
 • သၾကား၂၅က်ပ္သား

Falooda ေက်ာက္ေက်ာ 2016-04-04 at 2.41.58 pm

 • ဆား အနည္းငယ္
 • သာကူေစ့မ်ား (လိေမၼာ္ေရာင္၊ အစိမ္းေရာင္၊ အဝါေရာင္)
 • ပင္ပြား
 • ဂ်ယ္လီ
 • သီဟိုဠ္ေစ့

Cashew Nuts

 • Rose Flavour
 • အနီေရာင္အမႈန္႔

ျပဳလုုပ္နည္း

နြားနိုု႔ ၇၅က်ပ္သား၊ ႏို႔စိမ္း ၁ဘူး၊ ႏို႔ဆီ အနည္းငယ္ ကို ေရာပါ။

Agar (အစိမ္းေရာင္) ေက်ာက္ေက်ာ ၁ထုပ္ ၊ သၾကား၂၅က်ပ္သား ၊ ဆား အနည္းငယ္ကို ေရာေမႊထားပါ။ သာကူေစ့ေလးမ်ားကို အေစ့ေပ်ာက္သည္ အထိ က်ဳိပါ။

ခြက္ ၃ခြက္ခြဲ၍ အေရာင္စပ္ပါ။ ( လိေမၼာ္ေရာင္၊ အစိမ္းေရာင္၊ အဝါေရာင္) သာကူေစ့မ်ားကို အညီအမွ် ခဲြထည့္၍ ေရေအးျဖင့္ စိမ္ထားေပးပါ။ ပင္ပြားကို ေရစိမ္ထားပါ။

ဂ်ယ္လီကို Dice လုပ္ထားပါ။ သီဟိုဠ္ေစ့ကို Dice လုပ္ထားပါ။ ဗန္းေအာက္ေျခတြင္ ခင္းထားေပးပါ။

နြားနိုု႔ ၊ ႏို႔စိမ္း၊ ႏို႔ဆီ ေရာထားတာကို ေက်ာက္ေက်ာမႈန္႔တို ႔ႏွင့္ ေရာ၍ ပြက္ပြက္ ဆူေအာင္က်ဳိပါ။ Rose Flavour ထည့္ပါ။ (ဖာလူဒါအနံ႔)

အနီေရာင္အမႈန္႔ကို အေရာင္ေဖ်ာ့ေဖ်ာ့စပ္၍ လိုသေလာက္အေရာင္ ထည့္ပါ ။

ဗန္းထဲသို႔ေလာင္းထည့္၍ ေမႊေပးပါ။ မတင္းမေျခာက္ အခ်ိန္မွာ အေပၚမွ သာကူေစ့၊ ဂ်ယ္လီ၊ သီဟိုဠ္ေစ့တို႔ကို ျဖဴးေပးပါ။
အေအးခံထားၿပီးသံုးေဆာင္ပါ။

Credit: Cooking

Falooda ေက်ာက္ေက်ာ.2016-04-04 at 2.42.23 pm