ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အစဥ္အဆက္ကတည္းက က်င္းပလာခဲ့တဲ့ ေတာင္ျပဳန္းပြဲေတာ္ဟာ ျမန္မာ့အထင္ကရ အစည္ကားဆုံးပြဲေတာ္ေတြထဲမွာ တစ္ခုအပါအ၀င္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီပြဲေတာ္ကို ေရာက္ရွိေနတဲ့ ၿဗိတိန္အေျခစုိက္ Independent သတင္းေထာက္ Gemma Taylor ရဲ႕ ေပးပုိ႔ခ်က္သတင္းကုိ Independent သတင္းစာက ျပန္လည္ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။