ထံုးစံအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုုင္ငံက အိမ္ရွင္မအမ်ားစုဟာ MSGလို႔ ေခၚတဲ့ က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစႏိုုင္တဲ့ အခ်ိဳမႈန္႔မ်ားကို
ဟင္းခ်က္ရာမွာ အသံုးျပဳၾကေလ့ရွိပါတယ္။ အရင္တုန္းက အခ်ိဳမႈန္႔ေနရာမွာ အစားထိုးဖို႔ အရသာရွိတဲ့ ဟင္းခတ္မႈန္႔
မရွိခဲ့ေပမယ့္ အခုေတာ့ ခေနာၾကက္သားမႈန္႔ ဝင္ေရာက္လာခဲ့ပါျပီ။ ခေနာၾကက္သားမႈန္႔ကို အရည္အေသြးျပည့္မွီတ့ဲ
အေကာင္းမြန္ဆံုးေသာ ၾကက္သားနဲ႔ လတ္ဆတ္ေသာ ဟင္းခတ္ အေမႊးၾကိဳင္ေတြကေန ထုတ္လုပ္ထားတာ ျဖစ္ပါ
တယ္။ အစားအေသာက္ႏွင့္  ေဆး၀ါးၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန (FDA) ရဲ႕ အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ရရွိထားတဲ့
စားေသာက္ကုုန္တစ္မ်ိဳး ျဖစ္တာေၾကာင့္ စိတ္ခ်လက္ခ်လည္း သံုးစြဲႏိုုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Knorr 2

ခေနာၾကက္သားမႈန္႔ကို အသံုးမျပဳဖူးေသးတဲ့ အိမ္ရွင္မေတြအေနနဲ႔ မိမိအိမ္က အခ်ိဳမႈန္႔တစ္ဇြန္း သို႔မဟုတ္ အျခား
ၾကက္သားမႈန္႔  တစ္ဇြန္းကို 17g ခေနာၾကက္သားမႈန္႔တစ္ထုပ္နဲ႔  လဲလွယ္ႏိုင္ဖို႔  ခေနာအဖြဲ႔က သင့္အိမ္ေရွ႕ကို
ကားၾကီး နဲ႔ ေရာက္လာပါလိမ့္မယ္။ရန္ကုန္ျမိဳ႕က ျမိဳ႕နယ္ ၂၉ ခုနဲ႔ မႏၱေလးျမိဳ႕က ျမိဳ႕နယ္၇ခု တို႔မွာ ခေနာက လိုက္လံ
လဲလွယ္ေပးေနတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

အိမ္မွာရွိတဲ့ အခ်ိဳမႈန္႔တစ္ဇြန္း သို႔မဟုတ္ အျခားၾကက္သားမႈန္႔တစ္ဇြန္းကို ခေနာၾကက္သားမႈန္႔ တစ္ထုပ္နဲ႔ လဲျပီးျပီ
ဆိုရင္ေတာ့ ခေနာရဲ့ ၅ထုပ္ဝယ္ရင္ ၁ထုပ္ အပိုလက္ေဆာင္ေပးတဲ့ အစီအစဥ္ကို ဆက္လက္ ပါဝင္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ခေနာၾကက္သားမႈန္႔ တစ္ရာတန္ ၅ထုပ္ကိုဝယ္ယူတိုင္း ေနာက္ထပ္တစ္ရာတန္ တစ္ထုပ္ကို ခေနာက လက္ေဆာင္
ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Knorr 3

ခေနာၾကက္သားမႈန္႔ဟာ ဟင္းတစ္ခြက္ကို အန႔ံအရသာနဲ႔ ျပည့္စံုေစျပီး သင့္ရဲ့ေန႔စဥ္ဘဝမွာ အရသာရွိတဲ့ ဟင္းေတြကို
ဖန္တီးေပးႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ခေနာၾကက္သားမႈန္႔နဲ႔ ဟင္းမ်ားကို အလြယ္တကူ ခ်က္ျပီး သင့္မိသားစုနဲ႔ အတူ ေန႔ရက္
တိုင္းကို ေပ်ာ္ရႊင္စြာျဖတ္သန္းႏိုင္ပါျပီ။ အနံ႔အရသာနဲ႔ ျပည့္စံုဖုိ႔ ခေနာၾကက္သားမႈန္႔ သံုးၾကစို႔။