ေန႕လည္ေန႕ခင္း သေရစာဘာစားရမလဲစဥ္းစားေနသူေတြအတြက္ ဒီယိုျပဳလုပ္နည္းေလးကို ေဖာ္ျပလုိက္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ိဳပြဲအေနနဲ႕ ေပါင္မုန္႕တြင္ လိေမၼာ္-ေရွာက္ မားမလိတ္ ကိုသုတ္စားမယ္ဆိုရင္ အလြန္အရသာရွိတဲ့အတြက္ ကေလးမ်ားအႀကိဳက္ အရသာနဲ႕ အိမ္သားမ်ားျဖင့္အတူ လုပ္စားႀကည့္ႏုိင္ပါတယ္။

ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ား

လိေမၼာ္သီး – ၆ လံုး

ေရွာက္သီး – ၄ လံုး

ေရ – လုိအပ္သေရြ႕

သႀကား – လိုအပ္သေရြ႕

ျပင္ဆင္ျပဳလုပ္ပံု

လိေမၼာ္သီးႏွင့္ ေရွာက္သီးကို ပါးႏိုင္သမွ် ပါးေအာင္ လွီးၿပီး အေစ့ထုတ္ပစ္ပါ။ ေရကို အသီး၏သံုးဆထည့္ၿပီး (၁၂) နာရီႀကာေအာင္ထားပါ။ ၿပီးမွ ယင္းကုိ တစ္နာရီခန္႕က်ိဳပါ။ က်ိဳၿပီးေနာက္ (၁၂) နာရီႀကာ ျပန္ထားပါ။ ထုိ႕ေနာက္ တစ္နာရီထပ္က်ိဳပါ။ သစ္သီးက်ိဳထားသည့္ အရည္ကို ခ်ိန္လိုက္လွ်င္ ျပဳတ္ရည္ ႏုိ႕ဆီဘူးတစ္ဘူးဆိုပါက သႀကားႏုိ႕ဆီဘူးတစ္ဘူးစာထည့္ရပါမည္။ ၿပီးလွ်င္ ေက်ာက္ေက်ာရည္မ်ားကဲ့သို႕ အေနအထားရလာသည္အထိ က်ိဳရပါမည္။ လိုအပ္ေသာအေနအထားသို႕ ေရာက္ၿပီဆိုပါက ယင္းကို ပန္းကန္ျပားငယ္တြင္ အနည္းငယ္ထည့္၍ စမ္းသပ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဂ်ယ္လီကဲ့သို႕ ျဖစ္ေနၿပီဆိုပါလွ်င္ ပုလင္းထဲထည့္၍ စားႏိုင္ပါၿပီ။

(ယခုနည္းအတိုင္း ဂရိတ္ဖရု၊ ကၽြဲေကာသီးမ်ားကိုလည္း ႏွစ္သက္ပါက ထည့္သြင္း၍ အသံုးျပဳႏုိင္ပါတယ္။ လိေမၼာ္သီးတြင္ ေရွာက္သီးမထည့္ဘဲႏွင့္လည္း အသံုးျပဳႏုိင္ပါတယ္။ ေရွာက္သီးသည္ အနံ႕အတြက္ အသံုးျပဳထားျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္။ ဤနည္းအတိုင္း သံပရာသီးကို အသံုးျပဳ၍လည္း ရပါတယ္။)