ပါဝင္ပစၥည္း

  • ပဲဒိုင္နာ
  • မ်ွစ္ခ်ဥ္
  • ၾကက္ရုုိးျပဳတ္ရည္
  • ဆား

ျပဳလုပ္ပံု

ပထမဦးစြာ မ်ွစ္ခ်ဥ္ကို ေရတစ္ေရခန္႔ ျပဳတ္ျပီး မ်ွစ္ခ်ဥ္မ်ား ဆည္ယူထားပါ။

ျပီးလ်ွင္ ပဲဒိုင္နာေစ႔ကို ေရအျပည့္ထည့္ကာ ၃ ေရခန္႔ တည္ပါ။

ျပီးလ်ွင္ ျပဳတ္ထားေသာ မ်ွစ္ခ်ဥ္မ်ားကို လွီးျဖတ္ကာ ပဲျပဳတ္ထားသည့္အိုးသို႔ ထည့္ျပီး ၾကက္ရုုိးျပဳတ္ရည္ ထည့္ကာတည္ပါ။

ဆူလာလ်ွင္ အေပါ့အငံျမည္း၍ အရသာကို လိုသလိုျဖည့္စြက္ျပီး ခ်လို႔ရပါျပီ။

Credit: Pan Pan