သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ အိမ္မွာပါတီလုပ္ရင္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ မိသားစုနဲ႔လုပ္ရင္ပဲျဖစ္ျဖစ္ Cocktails လုပ္ေသာက္လို႔ရေအာင္ ျပဳလုပ္နည္းေလးေတြကို ေျပာျပေပးခ်င္ပါတယ္။ ဒီတစ္ခါမွာေတာ့ ပါဝင္ပစၥည္းသံုးမ်ိဳးထဲနဲ႔ အလြယ္တကူျပဳလုပ္လို႔ရေစမယ့္ Cocktails (၄) မ်ိဳး ျပဳလုပ္နည္းကို ေျပာျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ပထမ Cocktail အတြက္ Shake လုပ္မယ့္ခြက္ထဲကို ေရခဲခြက္ေသး – တစ္ခြက္စာထည့္ပါ။ မက္မြန္သီးယို – စားပဲြတင္ဇြန္းတစ္ဇြန္း၊ သံပုရာရည္ – စားပဲြတင္ဇြန္းတစ္ဇြန္းနဲ႔ Whiskey – စားပဲြတင္ဇြန္းတစ္ဇြန္းစာထည့္ၿပီး Shake ေပးပါ။ ၿပီးရင္ေတာ့ ခြက္ထဲထည့္ၿပီး ေသာက္သံုးႏိုင္တဲ့ Cocktail ကို ရရွိသြားပါၿပီ။

ဒုတိယ Cocktail အတြက္ Shake လုပ္မယ့္ခြက္ထဲကို ေရခဲခြက္ေသး – တစ္ခြက္စာထည့္ပါ။ Raspberry ယို – စားပဲြတင္ဇြန္းတစ္ဇြန္း၊ သံပုရာရည္ – စားပဲြတင္ဇြန္းတစ္ဇြန္းနဲ႔ Tequila – စားပဲြတင္ဇြန္းတစ္ဇြန္းစာထည့္ၿပီး Shake ေပးပါ။ ၿပီးရင္ေတာ့ ခြက္ထဲထည့္ၿပီး အသင့္ေသာက္သံုးႏိုင္တဲ့ Cocktail ကို ရရွိသြားပါၿပီ။

တတိယ Cocktail အတြက္လည္း Shake လုပ္မယ့္ခြက္ထဲကို ေရခဲခြက္ေသး – တစ္ခြက္စာထည့္ပါ။ Blackberry ယို – စားပဲြတင္ဇြန္းတစ္ဇြန္း၊ သံပုရာရည္ – စားပဲြတင္ဇြန္းတစ္ဇြန္းနဲ႔ Vodka – စားပဲြတင္ဇြန္းတစ္ဇြန္းစာထည့္ၿပီး Shake ေပးပါ။ ၿပီးရင္ေတာ့ ခြက္ထဲထည့္ၿပီး အသင့္ေသာက္သံုးႏိုင္တဲ့ Cocktail ကို ရရွိသြားပါၿပီ။

ေနာက္ဆံုး Cocktail အတြက္ Shake လုပ္မယ့္ခြက္ထဲကို ေရခဲခြက္ေသး – တစ္ခြက္စာထည့္ပါ။ လိေမၼာ္သီးအခံြနဲ႔ျပဳလုပ္ထားတဲ့ယို (Orange Marmalade) – စားပဲြတင္ဇြန္းတစ္ဇြန္း၊ သံပုရာရည္ – စားပဲြတင္ဇြန္းတစ္ဇြန္းနဲ႔ Rum – စားပဲြတင္ဇြန္းတစ္ဇြန္းစာထည့္ၿပီး Shake ေပးပါ။ ၿပီးရင္ေတာ့ ခြက္ထဲထည့္ၿပီး့ေသာက္သံုးႏိုင္တဲ့ Cocktail ကို ရရွိသြားပါၿပီ။

Photo Source: www.tasty.com