ၾကယ္ငါးပြင့္အဆင့္မွီ Sedona Hotel Yangon မွ Executive Sous Chef ကိုယ္တိုင္ ျပင္ဆင္ခ်က္ျပဳတ္ျပထားတဲ့ စားခ်င္စဖြယ္ အမဲသားဘာဂါခ်က္နည္းေလးကို ေသခ်ာၾကည့္ၿပီး ကိုယ္တိုင္အိမ္မွာလုပ္စားလို့ရၿပီေနာ္

ခ်က္နည္းအဆင့္ဆင့္နဲ့ လိုအပ္တဲ့ပါဝင္ပစၥည္းမ်ားကို ဗြီဒီယိုအေနာက္ဆံုးမွာ ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။