၀ိတ္ခ်ခ်င္တဲ႔ သူေတြအတြက္ က်န္းမာေရးနဲ႔လည္း ညီညြတ္ျပီး အရသာရွိတဲ႔ Caesar Salad ေလးကို အိပ္မွာပဲ လုပ္စားၾကမယ္။