အားလံုးပဲမဂၤလာပါေနာ္။ ကၽြန္မတို႔ ကမၻာမွာ အႏုပညာနဲ႔ လြတ္ကင္းတာမရွိပါဘူး။ ဟင္းခ်က္ရာမွာလည္း အႏုပညာပါသလို၊ ဘာလုပ္လုပ္ အႏုပညာေျမာက္မွ ခံစားလို႔ေကာင္းတာပါ။

အႏုပညာဟာ လူေတြရဲ႕ ႏွလံုးသားကို ႏူးညံ့ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေစပါတယ္။

စာအုပ္စင္ပံု ကိတ္မုန္႔

ေျမႊပံု ကိတ္မုန္႔

ပ်ားအံုနဲ႔ အိမ္ပံုကိတ္မုန္႔

သားသား၊ မီးမီးေမြးေန႔အထိမ္းအမွတ္

ေဒါင္းပံုကိတ္မုန္႔

အေဖ့ပင္စင္ယူတဲ့အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္လုပ္ေပးတဲ့ ကိတ္မုန္႔

ေခြးေလးပံုကိတ္မုန္႔

ဘယ္သူစီးမလဲ

ေကာင္မေလးအတြက္ကိတ္မုန္႔

Alice, follow me

Photo: www.pinterest.com

www.brightside.me

www.cdns.klimg.com