ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ား

  • ၾကက္ဥပူတင္း၊ နြားနိုု႔၊ သၾကား
  • ပင္ပြါး၊ ေရာင္စုံ ေက်ာက္ေက်ာ၊ ေရာင္စုံ ဂ်ယ္လီ
  • ေရာင္စုံ သာကူ ပုလဲလုံးအၾကီး၊ မုန္႔လက္ေဆာင္းဖတ္
  • အနီေရာင္ဆိုးေဆး အခ်ိဳရည္ (Rose Syrup)
  • ေရခဲမုန္႕၊ ေရခဲ၊ နို႕စိမ္း

ဖာလူဒါ လုပ္နည္း

ၾကက္ဥပူတင္း၊ ႏြားႏို႔၊ သၾကား၊ ပင္ပြါး၊ ေရာင္စုံေက်ာက္ေက်ာ၊ ေရာင္စုံဂ်ယ္လီ၊ ေရာင္စုံသာကူပုလဲလုံးအၾကီး၊ မုန္႔လက္ေဆာင္းဖတ္၊ အနီေရာင္ဆိုးေဆးအခ်ိဳရည္ (Rose Syrup)၊ ေရခဲမုန္႔၊ ေရခဲ၊ ႏို႕စိမ္းတို႕ ထည္႔ရပါမည္။

ၾကက္ဥပူတင္း ဖုတ္ထားပါ။ ႏြားႏို႕ကိုက်ိဳၿပီး အေအးခံထားရပါမည္။ သၾကားကို ပ်စ္ေအာင္ က်ိဳထားပါ။ ပင္ပြါးကို ေရစိမ္ထားပါ။ ေရာင္စုံသာကူပုလဲလုံးအၾကီးကိုလဲ မ်က္စိေပ်ာက္သည္အထိ က်ိဳရပါမည္။

ထို႕ ေနာက္ ဇကာ ထဲသို႕ ထည့္ျပီး ေရေအးနဲ႔ ေဆးထားေပးပါ။ ေရာင္စုံ ေက်ာက္ေက်ာမ်ားကို က်ိဳၿပီးလွ်င္ အေအးခံထားေပးပါ။ ေရာင္စုံဂ်ယ္လီႏွင့္ ေရာင္စုံ ေက်ာက္ေက်ာမ်ား ေအးျပီး မာလာလွ်င္ ေသးေသးရွည္ရွည္ေတြ လွီးထားပါ။

ထို႕ ေနာက္ ဖာလူဒါထည့္မည္႕့ မုုန္႔ခြက္ထဲသို႕. ေရခဲ၊ အနီေရာင္ဆိုးေဆးအခ်ိဳရည္ (Rose Syrup) သၾကားရည္၊ ပင္ပြါး၊ ေရာင္စုံသာကူ ပုလဲလုံးအႀကီး၊ မုန္႕လက္ေဆာင္း၊ နြားနိုု႔၊ ႏို႕စိမ္း၊ ေရာင္စုံ ေက်ာက္ေက်ာႏွင့္ ဂ်ယ္လီတို႕ကို ဇြန္းေသးတစ္ဇြန္းစီ ေလာက္ထည္႔ကာ ပူတင္:ႏွင့္ ေရခဲမုန္႕တို႕ကို တစ္ဇြန္းစီ အေပၚမွတင္ၿပီးရင္ အရသာရွိေသာ ဖာလူဒါရပါၿပီ။

Credit: Daw Pu