ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ား

  • နြားနိုု႔ – ၂ ခြက္
  • Falooda Sev (ဖာလူဒါ ရယ္ဒီမိတ္ အထုုတ္) – ၁ ထုုပ္
  • Rose Water – ၃ ဇြန္း (လဘက္ရည္ဇြန္း)
  • ေရစိမ္ထားသည့္ ပင္ပြါး ၁/၄ (ထမင္းစားဇြန္း)
  • Vanilla Ice Cream

ျပဳလုပ္နည္း

  1. Falooda Sev (ဖာလူဒါ ရယ္ဒီမိတ္ အထုုတ္) ၁ ထုုပ္ကိုု ေရျမဳပ္ေအာင္ထဲ႔ရ်္ ၁၅ မိနစ္ခန္႔ ဆူေအာင္ တည္ပါ ။ 2. ျ
  2. ျပီးလ်င္ ေနာက္ထပ္ နြားနိုု႔ ထဲတြင္ ၁၅ မိနစ္ခန္႔ ဆူေအာင္တည္ပါ ။ ျပီးလ်င္ အေအးခံပါ ။
  3. စားမည့္ခြက္ထဲတြင္ အေအးခံထားသည့္ Falooda Sev ၊ Rose Water ၊ ပင္ပြါး နွင္႔ နြားနိုု႔တိုု႔ကိုု ထည့္ရ်္ သံုုးေဆာင္နိုုင္ပါျပီ ။
  4. Vanilla Ice Cream ကိုုလည္း အေပၚမွ ထည့္ရ်္လည္း သံုုးေဆာင္နိုုင္ပါသည္ ။

Credit: India Jaiho